Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Pejmo na Poljsko


NEMČIJA 2017

ERASMUS+ 2015, KA1- UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Ime projekta: Pejmo na Poljsko – mobilnost dijakov strokovne gimnazije BC Naklo

Št. zadeve: KA1-VET-43/15

Trajanje: 1. 6. 2015-31. 5. 2017 - 24 mesecev

Glavni namen projekta je dvig strokovnih in ključnih kompetenc udeležencev mobilnosti ter povečati internacionalizacijo BC Naklo. Tako dijaki kot učitelji bodo prispevali k  dodani vrednosti na področju mednarodnega udejstvovanja (širitev mreže mednarodnega sodelovanja) ter izboljšanja učnega procesa. Projekt je namenjen praktičnemu izobraževanju 24 dijakov strokovne gimnazije (v spremstvu dveh učiteljev).  Vsi izbrani dijaki tega projekta se izobražujejo po programu strokovne gimnazije na BC Naklo, zato jih s to mobilnostjo želimo razširiti območje nadaljnje usmeritve na biotehniških področjih.

Kontaktna oseba:

Špela Langus – Koordinatorica projektov / Projects Coordinator

Tel.:+386-(0)4-277 21 21

spela.langus(at)bc-naklo.si
MOBILNOST POLJSKA 17.-29/30. 4. 2016

PARTNERSKA ŠOLA

 Zespoł Szkół Ponadpodstawowych, im. Wincentego Witosa w samostrzelu, Poljska

 - Naslov: Samostrzel 9, 89-110 Sadki, Poljska 

 - Kontaktna oseba:   

   Damian Poniewierski'

   e-naslov:  Damian Poniewierski(at)gmail.com