Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PESCA


O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

RECEPTI

GRADIVA

POVEZAVE

 


P.E.S.C.A. – Proggeto di Educatione ad un Sano Consumo Alimentare

Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

 

Namen projekta PESCA je spodbuditi vključitev lokalnih in tradicionalnih slovenskih in italijanskih jedi v šolske menze na čezmejnem območju s pomočjo učinkovitega pristopa prehranske vzgoje. V ta namen bodo potekala izobraževanja tako za učence kot za učitelje. S pomočjo teh aktivnosti želimo razviti model dobre prakse za uspešno vključitev tradicionalno-lokalnih jedi v menze. Projekt zajema tudi preverjanje učinkovitosti izobraževalnega pristopa z namenom nadaljnjega izvajanja aktivnosti tudi po zaključku projekta.

 

Koordinacija projekta:

Ana Saje

04 277 21 21

ana.saje(at)guest.arnes.si

 

Strokovna sodelavka:

Vanja Šubic

04 277 21 15

vanja.subic(at)guest.arnes.si


Projekt P.E.S.C.A. / Projekt o vzgoji za zdravo prehrano je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto P.E.S.C.A. / Proggeto di Educatione ad un Sano Consumo Alimentare finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.