Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

STAYIME PROJEKTA: STAY – Still Tourism Around Yard

ZAČETEK PROJEKTA: 1.11.2022

KONEC PROJEKTA: 31.10.2025

TRAJANJE: 3 leta

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 400,000,00 €

 

Evropa se v današnjem času spopada s krizo in z upadanjem prihodkov na področju tradicionalnega kmetijstva in živinoreje. Problem današnjega časa je predvsem odseljevanje prebivalstva s podeželja ter njegovo staranje. Na podeželju živi le okoli 20 % evropskega prebivalstva.

Turistične dejavnosti segajo v zgodnje 20. stoletje. Do sedaj pa še ni bilo razvitega ustreznega izobraževalnega programa, s katerim bi se ljudje s področja turizma lahko izobraževali in usposabljali. Ljudje, kateri so se vključili v turizem na podeželju nimajo ustreznih specifičnih znanj, in so se bili večinoma primorani učiti sami.

Zato bi bil potreben večji poudarek na področju podeželskega turizma, pri katerem pa se kaže velik potencial. Turizem na podeželju obsega širok spekter dejavnosti in aktivnosti, ki jih narava oziroma kmetijstvo ponuja (pestrost področij kmetijstva, ornitologija, avanturistični športi, različne možnosti nastanitev – kampi, turistične kmetije, glamping, …).

Pandemija COVID-a je povzročila spremembe na področju interesov ter v zanimanju ljudi po turističnih ponudbah. Na področju podeželskega turizma je moč občutiti pomanjkanje praktičnega znanja in izobraženosti ljudi, ki so zaposleni v tej panogi. Zato bi s tem projektom pridobili pomemben izobraževalni program, ki bi bil prilagojen in uporaben za vse ljudi, ki bi se želeli kakorkoli vključevati v turizem na podeželju, hkrati pa bi ljudem pomagal zagnati in lažje voditi kakršno koli turistično dejavnost na kmetiji.

GLAVNI CILJ PROJEKTA:

Program bo oblikovan posebej za učitelje, mentorje in svetovalce, ostale strokovnjake ter posebej za kmete oz. nosilce dopolnilnih dejavnosti na svoji kmetiji.

S projektom želimo predvsem dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu turizma pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, promovirati podjetništvo z odpiranje dopolnilnih dejavnosti, zadržati mlade na podeželju in omogočiti čim večjo izmenjavo izkušenj med udeleženci.

Sodelujoči partnerji pri projektu: