Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

RELEARN PLASTICS


ReLearn Plastics: Innovative learning methodologies in schools for strengthening the awareness and active citizenship about plastics consumption

Ime projekta: ReLearn Plastics: Innovative learning methodologies in schools for strengthening the awareness and active citizenship about plastics consumption

Strateško partnerstvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

KA2-Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Program: Erasmus+ / razpis 2020
Trajanje projekta: 1.11.2020 – 31.10.2022

Facebook stran: www.facebook.com/ReLearnPlastics/

 

Namen in cilji projekta: 

Plastika je v naši družbi in gospodarstvu pomemben material brez katerega si sodobnega načina življenja ni mogoče predstavljati. Evropska podjetja in potrošniki bi morali bolj trajnostno uporabljali vire, saj ima čezmerna uporaba plastike na okolje in zdravje resne posledice. 

 

Splošni cilj projekta

ReLeartn Plastics je izboljšanje ključnih kompetenc dijakov s pristopi storitvenega učenja, učenje s pomočjo umetnosti in ustvarjalnosti z namenom krepitve zavesti o problematiki porabe plastike in okolju:

1. Omogočanje dijakom pridobivanje in razvoj ključnih kompetenc z učenjem s pomočjo umetnosti in metodo storitvenega učenja.

2. Krepitev identitete učiteljskih poklicev, razvoj inovativnih metodologij za večjo ozaveščenost in ustrezno delovanje dijakov na področju plastike.

3. Aktivno prizadevanje dijakov za iskanje ustvarjalnih poti in rešitev ter spopadanje z izzivi ravnanja s plastiko.

 

Glavni rezultati projekta:

1. Učno gradivo: Plastika v Evropi

2. Vodnik za učitelje: Dvig zavesti o problematiki plastike z učenjem s pomočjo umetnosti

3. Vodnik za učitelje: Dvig zavesti o problematiki plastike s pristopi storitvenega učenja

4. Vodnik in praktična orodja za izvajanje pouka dvig zavesti o problematiki plastike

5. Vodnik izvajanja primerov dobrih praks storitvenega učenja za aktivno državljanstvo in spopadanje z izzivi ravnanja s plastiko

 

Partnerstvo

Vodilni partner:

1. Fakulteta za organizacijske vede Kranj,  Univerza v Mariboru

https://fov.um.si/sl

 

Partrnerji

2. Biotehniški center Naklo, Strahinj (SI)

www.bc-naklo.si

Martina Kramarič, koordinatorica projekta

martina.kramaric@bc-naklo.si

+386 (0)4 +386 (0)4 277 21 21

Nina Kaličanin, strokovna delavka na projektu

nina.kalicanin@bc-naklo.si

+386 (0)4 620 26 54

 

3. IES CID CAMPEADOR (CY)

https://mestreacasa.gva.es/web/iescid

4. Private grammar & modernschools (CY)

https://opencorporates.com/companies/cy/HE25929

5. Associacio Cultural CRESOL (ES)

https://cresol.org/

6. Youth club of municipality of Stara Pazova (RS)

https://www.starapazova.rs/en/

7. E gimnazija (RS)

http://www.e-gimnazija.org/

__________________________________________________________________________________