Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

ALPS4NATSAlpine initiatives for Alpine natives

Začetek: 01-09-2019 - Zaključek: 31-12-2021
Št. projekta: 2019-1-SI01-KA201-060585
Vrednost: 222.640 EUR
Program: Erasmus+
Ključni ukrep 2: Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Tip ukrepa: Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja

 

V projekt Alps4nats - Alpine initiatives for Alpine natives so vključene 3 srednje šole iz Slovenije, Italije in Nemčije. Skupaj bodo pristopili k reševanju trajnostnih problematik v Alpah na področju turizma kmetijstva, biodiverzitete ter okoljskih dejavnikov, pri tem pa bodo uporabili inovativen pedagoški pristop problemskega učenja ter participacije.

Vodilni partner:

  • Biotehniški center Naklo

Ostali projektni partnerji:Vsebine projekta:

Projektno delo z elementi raziskovanja je ena od metod, ki spodbuja transformativno učenje pri dijakih. Le ta omogoča dolgoročno spremembo miselnosti in ravnanja v bolj trajnostni smeri.


Model Alpske Šole

Iniciative dijakov (in njihovi učitelji) svoj učni proces načrtujejo s pomočjo modela Alpske šole:

  • gradijo alpsko identiteto,
  • akcije temeljijo na vrednotah alpskega sveta in lokalnih skupnosti,
  • razvijajo kompetence, ki izhajajo iz kurikulov, ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje ter kompetenc, ki so usmerjene k trajnosti,
  • osredotočeni so na celostno obravnavo trajnostnih izzivov (okoljska, socialno-ekonomska in participativna komponenta), kar jim omogoča sodelovanje s strokovnjaki izven šole in medpredmetno sodelovanje
  • aktivno učenje, kjer je učenec v središču učnega procesa – v projektu Alps4nats pa smo se osredotočili na projektno delo z raziskovanjem , kjer velik del pozornosti zasede participativni pristop in notranja želja dijaka, da bi prispeval k izboljšanju sveta …

Faze projektnega dela z raziskovalnim pristopom, v katerem naj bodo dijaki čim bolj samostojni in samoiniciativni


Alps4nats mobilnosti dijakov in učiteljev

Trajnostni izzivi presegajo Alpe …

Glavni rezultati projekta

Na BC Naklo je v projektu sodelovalo približno 90 dijakov (in 5 učiteljev), ki so tvorili 22 iniciativ. Raziskovanje so opravljali v okviru strokovnih modulov Varovanje naravnih vrednot, Ekološke analize in monitoring ter Kmetijstvo v programih naravovarstvenega tehnika in strokovne gimnazije.

Spodnja povezava vas bo vodila v spletno učilnico Alps4nats, kjer si lahko ogledate, kako so se učile iniciative BC Naklo. Vsaka iniciativa je pripravila seminarsko nalogo ter povezave do zanimivih gradiv, video posnetkov, virtualne igre … z namenom, da bi se lahko o tematikah učili tudi sošolci. Vas zanima J - povežite se s spodnjo QR kodo.


Bi želeli videti, kako smo se učitelji lotili podviga inidvidualizacije kurikula ter pri tem usklajevati učni načrt, interese dijakov ter učenja po modelu alpske šole in projektnega dela z raziskovanjem. Tukaj boste našli Alps4nats katalog znanj, veščin in kompetenc, ki vsebuje 22 individualiziranih kurikulov, razdeljenih v 4 module – kmetijstvo, turizem, biodiverziteta ter klimatske spremembe. Velik pomen smo namenili k trajnosti usmerjenim kompetencam. Tudi tradicionalna vloga učitelja se spremeni, zato je poseben poudarek namenjen kompetencam učitelja.


Na ta projektni rezultat smo še posebej ponosni … V njem smo razložili pojme kot so transformativno učenje, vzgoja in izobraževanje za gore in o gorah (VIG). Podrobneje smo razložili posamezen korak Alpske šole, podkrepljen s primeri Alps4nats – interdisciplinarnost, k trajnosti naravnane kompetence … Razkrije se tudi metoda problemskega dela z raziskovanjem, njeni tipi in faze, ki smo jih izpostavili kot pomembne pri poučevanju VIG in VITR vsebin. Zanimale so nas prednosti in slabosti metode, zato smo ob koncu izoblikovali seznam kartic, ki učitelja prepričajo k koristnosti in učinkovitosti te inovativne metode za poučevanje VIG in VITR vsebin.

Seveda, ker pa se nam učiteljem vedno mudi, smo oblikovali tudi Alps4nats pahljačo, ki vsebuje kratko predstavitev problemskega dela z raziskovanjem, namige učiteljem za lažje izvajanje ter 24 primerov iniciativ Alps4nats.NOV REZULTAT: Učitelji za učitelje

Ekipa Alps4nats je dne 14.12.2022 priredila seminar za učitelje (Multiplier event), kjer je predstavila svoje izkušnje in rezultate. Seminarja se je udeležilo 34 učiteljev iz 20 osnovnih in srednjih šol, ki se nahajajo na območju alpskega sveta ter še nekaj predstavnikov iz drugih organizacij (CIPRA Slovenije, Zavod za šolstvo, CŠOD, Andragoški center Slovenije …). Glede na evalvacijske vprašalnike je sklepati, da sta VITR in VIG zelo zaželjeni vsebini in da so bili tako materiali Alps4nats sprejeti odprtih rok. Vsi udeleženci so dobili pahljačo Alps4nats in povezave do vseh ostalih rezultatov, izdelanih v projektu.

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=SoHihIQHC9c