Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

FarmElder


Social Farming for the Elderly

Začetek: 1. 1. 2022 Zaključek: 1. 1. 2025
Št. projekta:
Vrednost: 39.283 EUR (še ni končno)
Program: Erasmus+

Sodelujoči: South Kerry Development Partnership Limited (IE), Mosaic – Associoation for Social Inclusion (SI), Hof und Leben (DE), Hochschule fur Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (DE), Adrimag (PT), European Landowner Organisation (BE), BC Naklo (SI), TUS – Technological University of Shannon (IE) – koordinator

Namen in glavni cilji projekta: Projekt naslavlja problematiko starajočega se prebivalstva in inkluzije ter iskanje možnih rešitev v socialnem kmetijstvu. Glavni cilji projekta so identificirati ključne probleme starajočega se prebivalstva in načine, kako jih lahko rešujemo s pomočjo socialnega kmetijstva, prek študij primerov prikazati, kakšne pozitivne učinke ima vključevanje starejših v socialno kmetijstvo, še posebej  ruralnih območjih, razviti izobraževalni program za sociane kmetije, ki jih zanima oskrba starejših, prek kratkih promocijskih videjev prikazati uspešne prakse in ključne ugotovitve študij primerov in poročila.​

Načrtovane aktivnosti: Priprava poročila in študij primerov pod vodstvom BC Naklo, začetek oblikovanja modulov in vsebin modulov

Projekt se direktno navezuje na problem  vključenosti in raznolikosti v kmetijstvu. Usmerjen je v razvijanje zavesti, znanja in spretnosti pri zagotavljanju storitev socialnega kmetijstva starejšim, ki se zaradi številnih dejavnikov srečujejo z omejitvami za zdravo in aktivno življenje. Za 50% ljudi, starejših od 65 let, se dojema, da imajo invalidnost ali zdravstvene omejitve. Številno zdravih starejših ljudi, pa zaradi nedejavnosti ogrožajo svoje zdravje, saj je telesna nedejavnost ena vodilnih dejavnikov tveganja za debelost, kronične in druge bolezni.