Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zdrave šole


ZDRAVE ŠOLE

je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost

našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta.

Zdravje torej JE pomembno in VPLIVA na naše življenje, p

 

a naj si to priznamo ali ne.

Kaj lahko kot posamezniki naredimo za svoje zdravje? Kako lahko d

ružba spodbuja, krepi in izboljša naše zdravje? Kaj lahko damo za popotnico v zdravo življenje našim otrokom?

Odgovor na zgornja vprašanja

je mogoče najti s pomočjo različnih teoretskih konceptov, o katerih bomo spregovorili v pričujočem tekstu, z namenom, da predstavimo celostni koncept promocije zdravja v šolskem okolju.

Svetovna zdravstvena organizacija

(v nadaljevanju SZO) je zdravje že pred 60 leti opredelila kot pozitiven koncept: »Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti« (definicija SZO, 1947).

Tudi v okviru projekta

 

Zdrave šole pojmujemo zdravje celostno. Enakovredna skrb je potrebna za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. Zdravje pojmujemo kot vir življenja in dobrega počutja. Pri tem se ne osredotočamo le na posameznikovo vedenje v zvezi z zdravjem oz. na njegov življenjski slog, ampak se zavedamo, da na zdravje pomembno vpliva tudi njegovo fizično okolje, socialno ekonomski položaj, vrednote, običaji, navade, medsebojni odnosi in drugi dejavniki.


ZDRAVE ŠOLE - ZLOŽENKA