Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

AQU@TEACH


Ukrep: Strateško partnerstvo poklicnem izobraževanju in usposabljanju za razvoj inovacij (KA202)
Številka projekta:  2017-1-UK01-KA203-036663
Trajanje projekta: 1. 10. 2017- 31. 3. 2020
Skupna višina nepovratnih sredstev: 190.503 EUR

Vodilni partner: UNIVERSITY OF GREENWICH
Koordinatorica projekta na BC Naklo: Ana Ambrožič (ana.ambrozic(at)bc-naklo.si, 04 277 21 21)


OPIS PROJEKTA

Združitev dveh tehnologij - akvakulture in hidroponike v zaprtem sistemu - akvaponiki, predstavlja priložnost za proizvodnjo hrane na ekonomsko in okoljsko trajnosten način. Akvaponika omogoča proizvodnjo hrane v urbanem okolju in lahko prispeva k zmanjšanju toplogrednih emisij, kratke dobavne verige pa vplivajo na zagotavljanje kakovostne in varne hrane. V kolikor pa želimo, da akvaponika v Evropi razvije svoj potencial, potrebujemo kakovostno izobraženo delovno silo.

S projektom AQU@TEACH bomo razvili in izvedli edinstven multidisciplinaren kombiniran učni kurikul za visokošolsko izobraževanje. Kurikul bo omogočal študentom usvojiti strokovno znanje in kompetence, kot tudi podjetniške in prečne spretnosti, ki so močno cenjene pri delodajalcih, s čimer bodo študenti pridobili konkurenčno prednost na trgu dela. Kurikul bo izveden s pomočjo inovatvnih didaktičnih pristopov, ki bodo izboljšali spretnosti poučevanja pri visokošolskih predavateljih. 

Projektni konzorcij sestavlja pet partnerjev iz štirih držav, Slovenije, Švice, Španije in Anglije. Partnerji projekta so v preteklosti že sodelovali, projekt Aqu@teach pa predstavlja nadgradnjo projekta Aqua-VET.

Rezultati projekta bodo naslovili tako potrebe visokošolskih predavateljev, študentov in drugih deležnikov, obsegali bodo pa nabor inovativnih didaktičnih pristopov, akvaponični kurikul, podjetniški kurikul, interaktivno e-izobraževanje, primere dobrih praks poučevanja, e-portfolio, raziskovalna poročila itd.