Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UNESCO


Šolsko leto 2016/2017

UNESCOV ASP- tek mladih

Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija

UNESCO vrtički

Menjaj branje in sanje

25. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN 3. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE - prikaz slovenskih šeg in navad ter kmečkih praznikov

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI IN DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC -  Ali je pod istim soncem otroštvo lahko tako drugačno?

KULTURNI BAZAR - Černobilska molitev

UNESCOV SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC -  Medgeneracijsko branje

POSVOJIMO SPOMENIK - božično-novoletna in velikonočna razstava Duplje
Aktualno - natečaji, projekti ...

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI FESTIVALA JASLIC 2011

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI BOŽIČNE MISLI ZA VES SVET 2011

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI FESTIVALA PIRHOV 2011Šolski UNESCO klub

Izvajanje aktivnosti, ki se dogajajo v okviru UNESC-a in druge dejavnosti, ki sovpadajo z razvijanjem trajnostnega razvoja.

10.12. 2007 – na razredni uri in v popoldanskem času smo naredili pano Na planetu Zemlja smo vsi enaki.

Sodelovali smo v dodatnih aktivnostih za razstavo, dijaki so sodelovali tudi v UNICEF projektih, udeležili smo se UNESCO tabora Dediščina v Piranu.Arhiv - natečaji, projekti ...

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI PILOTNEGA UNESCO-vega PROJEKTA KOZOLCI 2010

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI - Festival jaslic 2010

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI - Božična misel za ves svet 2010

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI - Natečaj Festival pirhov 2010

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu REZULTATI - Likovni natečaj ‘’naši kozolci’’ 2010

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Festival jaslic 2009 - natečaj (projekt)

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Božične misli za ves svet 2009 - projekt

Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Rezultati natečaja: Festival jaslic 2009 in božične misli za ves svet 2009