Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UStartU Start - Izzivi podjetnosti za mlade

U START je mednarodni projekt, v katerega je vključenih 12 evropskih držav. Na naši šoli sodelujeta dva gimnazijska razreda, 3. L in 3. M. Glavni namen projekta je v mladih razvijati samoiniciativnost in podjetnost.

V šolskem letu 2016/17 bomo učitelji z gimnazijci izpeljali 7 izzivov: Ideja, Moj junak, Stojnica z limonado, Reci DA, Empatija, Moja skupnost, Vrednost odpadkov.

Delavnice bodo integrirane v projektne dneve, pouk nemščine, matematike in geografije ter v razredne ure. Nekatere delavnice bodo predstavljene tudi ob dnevih odprtih vrat. Trikrat na leto bodo dijaki samoocenjevali svoj razvoj samoiniciativnosti in podjetnosti preko aplikacije Octoskills.  Na koncu šolskega leta se bomo udeležili evalvacije projekta in Festivala podjetnosti v Ljubljani.

Na začetku so dijaki na pametne telefone in tablice prenesli aplikacijo Octoskills, s katero so preverili svoje podjetnostne lastnosti. Podoben test jih čaka na koncu dvoletnega projekta.