Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PODVIGPodvigInovativna pedagogika | Trajnostna mobilnost | Likovne razstave izven BC Naklo |Pozdrav pomladi
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.


-   Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

-   Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

-   Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR
Biotehniški center Naklo je vključen v projekt PODVIG – uvajanje kompetence podjetnosti v gimnazije kot razvojna šola. Projekt traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.  Glavni koordinator projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ostali sodelujoči partnerji so 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije, Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Namen projekta je uvajanje kompetenc podjetnosti v gimnazijski program. Te kompetence se delijo na ideje in priložnosti, iskanje virov ter ukrepanje. S pomočjo razvijanja mehkih veščin naj bi bili mladi  bolj usposobljeni za prehod na univerzo, uspešno študiranje in iskanje službe na trgu dela. Sodobne kompetence 21. stoletja zahtevajo od mladih sposobnosti timskega reševanja problemov, ustvarjalnosti, komuniciranja, sposobnosti reševanja kompleksnih problemov, kritičnega mišljenja in vseh drugih mehkih veščin, ki jih bodo zahtevale službe in poklici, ki jih danes še ne poznamo.  

Koordinatorica projekta na šoli je Mojca Logar. Projektni tim se vsako leto glede na potrebe in naloge dopolnjuje in širi.