Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Florist e-learn book


O PROJEKTU

Ime projekta: Florist E-learn book and quality insurance in secondary florist studies by using FlorCert as a tool
Ključni ukrep 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Program: Erasmus+ / Leto 2016
Trajanje projekta: december 2016 – december 2018

Projekt Florist E-learn book – Erasmus+ je nadaljevanje projekta FlorCert programa LLP Leonardo da Vinci (2012). S projektom FlorCert so bile izvedene aktivnosti z glavnim ciljem dviga strokovnega srednješolskega nivoja cvetličarjev in poenotenje temeljnih znanj na področju floristike.
Po večletnem delovanju mednarodne organizacije FlorCert so strokovnjaki zasnovali projekt FLORIST E-learn book v sklopu katerega bodo pripravljene ustrezne vsebine s področja floristike. Vsebine bodo zbrane v e-učbeniku in dosegljive na novo postavljeni e-platformi namenjeni učiteljem, dijakom in drugim zainteresiranim posameznikom.
Na ta način želijo strokovnjaki zagotoviti kakovost in preglednost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v evropskem prostoru ter omogočiti pridobivanje, vrednotenje in priznavanje znanja s področja floristike pod enakimi pogoji. V okviru projekta bo razvit tudi priročnik za učitelje, ki bo vključeval navodila, primere in vprašanja za preverjanje znanja, veščin in ključnih kompetenc dijakov.

Z rezultati projekta FLORIST E-learn book bo izobraževanje in usposabljanje s področja floristike bolj pregledno in dostopnejše. Izboljšale se bodo možnosti za širše mednarodno sodelovanje in povezovanje med florističnimi šolami, učitelji, strokovnjaki ter dijaki in študenti.

Partnerji projekta:
1. Vodilni partner: Floristernas Yrkesråd, FYR, Švedska
2. Biotehniški center Naklo, Slovenija
3. Associazione Tradizione e Cultura, Italija
4. Kainuun ammattiopisto, Finska
5. Srednja škola »Arboretum Opeka«, Hrvaška
6. Stredna odborna skola Pruske 294, Slovaška

"Projekt je realiziran s pomočjo finančne podpore s strani Evropske komisije"

Vodja projekta na BC Naklo:

dr. Sabina Šegula
sabina.segula(at)bc-naklo.si
+386 4 277 21 01