Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

FARM SUCCESS
Ime projekta: Farm Success – Training FARMers for sustainable SUCCESSion processes

Strateško partnerstvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

KA2-Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Program: Erasmus+ / razpis 2015
Trajanje projekta: 1.10.2015 – 1.4.2018

Spletna stran projekta: http://farmsuccess.ventureland.es/?lang=sl 

Postopek nasledstva je ključni dejavnik nadaljnjega razvoja in ohranjanja družinskih kmetij. Nasledstvo je skrbno načrtovan proces, kjer člani družinske kmetije začnejo proces s pripravami, ki jim sledi načrt nasledstva, ta pa privede do uradne predaje kmetije. Nasledstvo pri družinskih kmetijah je izziv in priložnost hkrati.

 Obstaja namreč velik potencial za konflikt in tveganje, ob tem pa se lahko izgubi dragocen čas za razvoj procesa dnasledstva in interes pri ljudeh, ki v procesu sodelujejo.  V tem času je pomembno, da se spodbuja dolgoročno podjetniško razmišljanje, kjer se ekonomske cilje združuje z osebnimi načrti za prihodnost.

 Projekt Farm-Success razvija strategije za usposabljanje kmetov za trajnostni proces nasledstva in omogoča mladim kmetom nadaljevanje družinske dejavnosti svojih staršev.

 Nasledstvo je ključni dejavnik družinskega kmetovanja in mladi prevzemniki potrebujejo orodja in znanja, da se z njimi soočijo. Projekt Farm-Success usposablja in motivira kmetovalce za nadaljevanje kmetovanja.

 

Glavni cilji in rezultati

Projekt Farm-Success bo poskrbel za orodja in znanja potrebna za uspešen potek nasledstvenega procesa. Skozi predstavitev in izmenjavo izkušenj usposobljenih in motiviranih mladih prevzemnikov bo projekt Farm-Success:

1. Razvil inovativne koncepte in vzorce za prenos nasledstva

2. Priskrbel podporo pri odločitvah tekom nasledstvenega procesa

3. Izboljšal ekonomski in osebni položaj mladih kmetov

4. Izboljšal demografski položaj na podeželskih območjih

 V celotni Evropi družinske kmetije pomembno pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti, obvladovanju demografskih izzivov evropskega kmetijstva in ohranjajo ter izboljšujejo socialno, ekonomsko in kulturno stanje na podeželju.


Partnerstvo

V projektu sodeluje 8 partnerjev. Partnerje povezuje skupni cilj tj. razvoj podeželja. Znanja in izkušnje partnerjev so različna pa vendar dopolnjujoča, kar zagotavlja razvoj sinergij, ki so potrebne za doseganje ciljev, predvidenih v delovnem načrtu projekta.

 Vodilni partner:

1. Technische Universität München TUM, www.tu-muenchen.de
Stefan Mair, vodja projekta
stefan.mair@tum.de

+49 81 6171 2541

Projektni partnerji:

2. Biotehniški center Naklo, Strahinj, Slovenija, www.bc-naklo.si

Martina Kramarič, koordinatorica projekta

+386 (0)4 277 21 01

martina.kramaricping@bc-naklopong.si

Uroš Strniša, strokovni delavec na projektu

+386 (0)4 277 21 03

uros.strnisaping@bc-naklopong.si

 3. Hof und Leben GmbH, Bad Wörishofen/Kirchdorf, Nemčija, www.hofundleben.de

4. On Projects Advising Sl, Callossa de Segura, Španija, www.onprojects.es

5. Coag-Jaen, Union de agricultores y ganaderos – Jovenes agricultores de Jaen, Jaen, Španija, www.coagjaen.com

6. Agricoltura e vita – Associazione, Roma, Italija, www.agricolturavita.it

7. Asociace soukromeho zemedelstvi Česke republiky, Praga, Češka, www.asz.cz

8. Conseil Europeen des jeunes agriculteurs AISBL-CEJA, Bruselj, Belgija, www.ceja.eu