Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Akreditacija na področju splošnega šolskega izobraževanja


S cilji Akreditacije na področju šolskega izobraževanja želimo omogočiti in podpreti dijake, učitelje, strokovne in vodstvene delavce pri razvoju ključnih kompetenc, ki so ključne za njihovo osebnostno zapolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način živjenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo. Posebej želimo podpreti učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader pri pridobivanju poklicnih kompetenc in njihov profesionalni razvoj. 

CILJ 1:

Vključujoča šola z aktivno mednarodno udeležbo ter vrednotenje in spremljanje novo pridobljenih kompetenc in učnih dosežkov. 
Cilj je povezan s potrebo BC Naklo za ohranjanje povezav s kakovostnimi partnerji in z izzivom nadaljnjega širjenja naše partnerske mreže.
Prioritetno je mednarodno sodelovanje, pri čemer želimo podpirati dijake, učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader za izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj, izboljšanje načinov organiziranja dela, praks poučevanja, učenja ter spodbujati kreativnost, podjetnost in inovativnost.

CILJ 2:

Podpora dijakom, učiteljem, strokovnim in vodstvenim delavcem pri razvoju ključnih kompetenc za osebno izpolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način življenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo.
Želimo, da se osebje in dijaki sposobno dobro ustno in pisno sporazumevati, uporabljati različne vire ter digitalne tehnologije, delovati v timih, biti pripravljeni na kritičen in konstruktiven dialog, sposobni kritičnega mišljenja, argumentiranja ter zavedanja vpliva sporočanja na družbeno odgovoren način.

CILJ 3:

Podpora učiteljem in strokovnim delavcem za odlično poučevanje, učenje, strokovno delo ter krepitev njihove identitete z zagotavljanjem stalnega poklicnega razvoja:

CILJ 4:

Podpora vodstvenim delavcem šole za učinkovito upravljanje, vodenje in organizacijo dela.
BC Naklo se v svojem poslanstvu in ciljih strategije internacionalizacije močno zaveda pomembnosti poklicnega razvoja vodstvenih delavcev za ustrezno delovanje in učinkovitost z namenom pozitivnega vpliva na motiviranost osebja, kakovost poučevanja učiteljev in posledično na dosežke učencev.

CILJ 5:

Aktivno delovanje na področju okolijske trajnosti.

Filozofija delovanja BC Naklo je zagotavljanje okolijske trajnosti z nujnim ohranjanjem sposobnosti naravnih sistemov. Organizacijski koncept izobraževanja za trajnostni razvoj je zagotavljanje znanja, spretnosti, vrednosti in stališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, primorajo k prenosu znanja, spretnosti, vrednosti in tališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, pripomorejo k prenosu znanj in da s svojim ravnanjem dajejo zgled tudi ostalim.


UČITELJI V REZIJI IN BIOSFERNEM OBMOČJU PreAlpi Giulia

Tridnevno usposabljanje 6 učiteljev naravovarstva v okviru projekta SCH Akreditacija je potekalo konec avgusta 2023 v italijanskem narodnem parku Pre Alpi Giulia Parc v Reziji in širše v MAB biosfernem parku.

Na usposabljanje smo odšli: Anita Zupanc, Bernarda Božnar, David Celar, Mojca Logar, Meta Vovk, Nataša Kunstelj – učitelji strokovnih modulov v programu Naravovarstveni tehnik.

Usposabljanje je potekalo na terenu, z vodniki in strokovnjaki, ki delujejo na področju.  Kratek program usposabljanja je večinoma obsegal terensko delo z vpogledi v s kulturno življenje območja – problematika izseljevanja in neaktivnega življenja v majhnih vaseh je namreč ogromna (v vasi Dordolla je takoj po vojni živelo 2500 ljudi, danes le še 35).
Uvodni predstavitvi parka je sledila predstavitev in pogovor o izobraževalnih aktivnostih s šolami, dejavnostih za turiste in odnosih z lokalnimi skupnostmi. Ogledali smo si tri muzeje: “Latteria turnaria” (zadružna mlekarna) San Giorgio, Muzej ljudstva Rezije in Muzej brusačev.  Imeli smo srečo – vodenje sta nam nudila dva pomembni osebi Slovenskega kulturnega društva v Reziji Luigia Negro in Sandro Quaglia Guketiz in nam podrobno predstavila problematiko priznavanja »rozajanščine« kot slovenskega narečja. Seveda nam niso ušle tudi Zverinice iz Rezije pri katerih je zanimivo, da jih Rezijanci sploh ne poznajo.

Ekskurzija po poti Ta Lipa Pot z vodnikom po parku je vključevala čudovite poglede, vroče napore in tudi ohladitev v reki Rezija. Vodnik Saimon Ferfolja (Estplore) nam je prikazal aktivnosti, ki jih izvajajo za šole in skupine pohodnikov, spoznali smo njihovo floro in favno, ki je seveda zaradi vpliva sredozemskega podnebja drugačna kot pri nas na Gorenjskem.
Najbolj posebno je bilo srečanje in vodenje vodnika v naravi Kaspar-ja Nickles, ki obenem vodi še ekološko usmerjeno turistično kmetijo Tiere Viere nad vasjo Dordolla, na meji med Rezijo in Karnijo.  Izjemno aktiven človek, ki čuti poslanstvo v oživitvi življenja v Furlaniji, nam je z ženo pripravil delavnico priprave njihovih lokalnih jedi (polenta, bučni njoki z ricotto…). Prenos našim dijakom s podeželja bo sto odstoten.
V vasi San Giorgio se s predstavitvijo mlekarstva nekdaj trudi oživiti ponudbo pokrajine mladi kmet Manuel, ki nam je predstavil tudi način delovanja mladih v odboru parka MAB.

Na poti proti domu smo se odločili preživeti še dan s strokovnjakom za velike zveri Paolom Molinari s pohodom po lani postavljeni Risovi poti nad Trbižem s katero želijo ljudem predstaviti velik pomen ohranjanja velikih zveri v našem skupnem prostoru, v naravi ni meja.

Bilo je zelo terensko, kulturno po Rozajansko in Furlansko, malo celo Italijansko.. Usposabljanje je pustilo v nas pozitivne sledi o čudoviti naravi, zanimivih pristopih k vključevanju mladih v življenje v parku, inovativnih kmetih in vpogledih v zgodovino in sedanjost lokalnih prebivalcev v trajnostno usmerjenem biosfernem območju.

Najlepša hvala Cristini Comuzzo iz PreAlpi Giulia Parc in EU, ki podpira usposabljanja učiteljev v tujini z namenom dviga učiteljevih ključnih in poklicnih kompetenc. 

Povzela in zapisala: Meta Vovk                


Europass Teacher Academy: Tenerife, Španija

Izobraževanje Stress Relief and Well-Being Strategies for Teachers je potekalo na Language school La Laguna - Europass Teacher Academy pod odličnim mentorstvom Sheryn Moon, psihologinje in učiteljice coachinga.  Na tečaju smo se vsakodnevno srečevali z različnimi metodami sproščanja spoznali smo fiziološke spremembe v telesu ob vplivu stresa, metode kontrole teh sprememb in načine zdravljenja stresa (ogrevalne vaje, tehnike dihanja, polivagalna teorija, znanost o spanju, komunikacijska orodja). V okviru usposabljanja smo imeli organizirana dva izleta, kjer smo odrivali lepote mest La Laguna in  Bajamar. Na žalost nam ni uspelo videti čudovitega vulkana Teide, saj je ravno v tem času otok ogrožal eden najhujših požarov na Tenerifih v zadnjih 40 letih. Tečaja se je udeležilo 12 udeleženk iz Francije, Madžarske, Cipra, Poljske in Slovenije.

Taka izobraževanja nam omogočajo pridobivanje novih znanj, preživljanje časa in izmenjav izkušenj s kolegi iz drugih držav in širjenje socialne mreže.


Yoga and meditation for teachers: Florence, Italy

On 13th of august 2023 I went to Florence in Italy to be a part of the training Yoga and meditation for teachers. The training way organised by Europass Teacher academy. It was a week long activity. Other participants were from Austria, Sweeden, Martinique, Spain, Portugal, France, Poland and Slovakia. Our teacher -trainer was Christian Presti, who  gave us an incredible amount of knowledeg and experience, since he's also an author of the book about yoga and a real expert. We learned to do the meditation that is some kind a body scan and incredibly effective in achieving an awareness and mindfilness. We learned some asanas and did some drama exercises, since Christian's first edication is a drama player. Every day we had a homework that was a preparation for creating a daily routine fort he morning and evening meditation. As I school counselor I got a lot of material, knowledge and experiences that I happily share with our pupils in our school, as well as with the teachers anad other empleyees in our centre.


21st Century Skills – Berlin, Nemčija

Izobraževanje z naslovom »21st century skills« sva obiskala 2 člana projektne pisarne BC Naklo – Jerneja Rozman in Luka Orehar. Najin namen udeležbe izobraževanja je bil, da se spoznava z novimi metodami in načini učenja, saj se pri delu na Erasmus+ projektih pogosto srečujeva s pisanjem učnih vsebin, namenjenih dijakom, študentom in odraslim, ki se izobražujejo v našem centru. Udeležila sva se 30-urnega tečaja, kjer smo si podrobno pogledali različne praktične dejavnosti, ki se osredotočajo na ustvarjanje učnih ur z metodami projektnega učenja, učenja na podlagi različnih nalog ter strategija obrnjene učilnice “flipped classroom”. Predavanja so poleg teorije zajemale tudi praktično delo po skupinah, kjer smo teorijo preiskusili tudi preko različnih nalog, ki smo jih predstavljali preko PPT predstavitev, nekatere pa smo morali tudi odigrati v dialogu. Tako smo se z ostalimi udeleženci bolj spoznali, povezali in delovali kot ekipa.

Akademija Europass je posrkbela, da je bila naša skupina mednarodno raznolika. Poleg novega znanja sva si pridobila izkušnje glede timskega dela, sodelovanja v mednarodnem okolju in navezovanje kontaktov za morebitno prihodnje sodelovanje na projektih.

Poleg izobraževanja pa sva imela možnost, da sva si ogledala eno izmed Evropskih prestolnic, ki naju je navdušila s svojo zgodovino, čudovitimi stavbami in odlično hrano.


Educational leadership: Porto, Portugalska

Učitelj je usmerjevalec, pogon, razlagalec vsebin, motivator, psiholog …in tudi vodja. Dejstvo je, da je učitelj na križišču vsega dogajanja v šoli, ki sega tudi izven (dijaki, učenci, starši, management šole, skupnost …). Zaradi tega prihaja do številnih neljubih situacij: izgorevanje – stres in stresni dejavniki na delovnem mestu, kjer je pomembna dobra organiziranost. Med drugim tudi številne razlike in problemi, s katerimi se srečujemo pri svojem delu (organizacija dela, standardi, financiranje idr.).

Voditi ljudi danes je izjemno težko. Potrebno je poznati osebnosti – jih nagovarjati v jeziku, ki ga razumejo (še posebno mlajše generacije), pri čemer kombiniramo med različnimi stili vodenja (avtokratski, demokratski, vseeno mi je). Vodenje je usmerjanje ljudi k delovanju v timu, kjer lahko dosegamo višje cilje.  

Obvezen je prenos znanja med starejšimi in mlajšimi v poslu/skupnosti. Rast posameznika znotraj organizacije. ''Leader must be flexible''. Zavedati se moramo: ''A leader is one who KNOWS the way, GOES the way and SHOWS the way''. (John C. Maxwell).

Pri vodenju gre za lifelong process. Pomembno je vzpostavljati dobre odnose in komunikacijo med ljudmi in zaposlenimi (pomen neverbalne komunikacije, čustvena inteligenca, upoštevanje ljudi in njihovih navad, želja in potreb), da lahko raste organizacija in ljudje v njej!

Stalne spremembe v okolju, številni izzivi … zahtevajo nove pristope k delu, s tem pa tudi nova znanja in usposobljenost. Napredek stroke, nove tehnologije, novi pedagoški pristopi … zahtevajo nadgradnjo znanja, ki jo posameznik lahko pridobi na najrazličnejše načine. Tako spoznavaš nove kolege, druge kulture, nova okolja… pridobiš pa tudi drugačen pogled na svoje življenje in delo.

Tokrat sem se udeležil seminarja o vodenju, saj je to moje vsakdanje delo v Centru. V enotedenskem seminarju smo spoznali vsebine, kot so stili vodenja, usmerjanja sodelavcev in razvoja ter številna druga znanja. Priliko sem imel videti in spoznati mesto, ki je izjemno živahno in razgibano, poleg tega pa tudi številne nove kolege učitelje iz širne Evrope (Malta, Španija, Poljska, Islandija in Grčija)


Stress relief and well-being strategies for teachers: Amsterdam, Nizozemska

V mesecu avgustu smo se strukturiranega izobraževalnega programa v okviru ERASMUS+ v Amsterdamu udeležile Urška Teran Ravnikar, Maša Škrlep in Urška Simjanovski.

Izobraževanje je potekalo v popoldanskem času od 6. do 12. avgusta 2023. Teden intenzivnega izobraževanja je potekal na High Performance Academy, pa tudi po mestu in okolici ob spoznavanju nizozemske kulture, navad in ljudi.

Tema našega izobraževanja je bila vloga učitelja v 21. stoletju. Spoznale smo spletne kvizne platforme: Plickers, Blooket in Quizziz računalnik kot orodje pri poučevanju in učenju: Google Drive, Google Lens, interaktivna orodja in igre: Goose chace, Photo Diary, Freske in Baamboozle ter umetno inteligenco Chatgpt in igralno platformo Wordwall.

Dragoceno je bilo tudi izmenjevanje izkušenj in informacij z učitelji in učiteljicami iz Italije, Portugalske, Slovaške in Latvije.

Z udeležbo na strukturiranem tečaju smo veliko dosegle tako poklicno kot tudi osebno. Nova znanja bomo lahko uporabile pri pouku, ob tem pa smo še uživale ob ogledih zelo raznolikega in pisanega mesta.

Amsterdam je glavno in največje mesto Nizozemske, ki se nahaja na severozahodu države. Znano je po svoji bogati zgodovini, čudoviti arhitekturi in edinstveni kulturi, ki ga uvrščajo med eno najbolj prepoznavnih destinacij v Evropi. Najpomembnejše značilnosti vključujejo slikovite kanale, hiše ob vodi, številne muzeje ter zgodovinske znamenitosti. Amsterdam je tudi znan po kolesarjenju, saj je mesto prijazno do kolesarjev in ponuja raznoliko kulinariko. Gre za mesto, ki združuje preteklost s sodobnostjo ter ponuja raznoliko paleto doživetij in atrakcij za raziskovanje.


»Resilience and Wellbeing Strengts for Teachers«: Firence, Italija

Sodobnega življenja si ne moremo več predstavljati brez stresa, saj nas le-ta spremlja na vsakem koraku. Ker se z različnimi tehnikami pred stresom lahko obvarujemo tudi sami, sva se v mesecu marcu, od 26. 3. do 1. 4. 2023, v Firencah udeležili tečaja z naslovom »Resilience and Wellbeing Strengts for Teachers«. Tečaj je potekal v okviru projekta »Mobilnost šolskega osebja KA1 – Akreditacija razpis 2020/projekt 1«. Bilo nas je 6 udeleženk iz Švedske, Kanarskih otokov, Belgije in Slovenije, mentorica pa je bila iz Amerike.

V sproščenem, a zelo aktivnem tednu smo se učili tehnik, kako se bolje znajti v tem hitrem tempu današnjega sveta. Hkrati pa smo krepili kompetenco sporazumevanja v tujem jeziku ter izmenjevali izkušnje z udeleženkami iz drugih držav. Hvala BC Naklo za to enkratno priložnost.


Klimatske spremembe in izobraževanje za aktivno državljanstvo (Climate Change and Global Citizenship Education)

Europass Teacher Academy je organizacija, ki ponuja bazo različnih izobraževanj za evropske učitelje. Udeležila sem se tečaja s področja »novosti v šolstvu« ali angl. School Innovation.

Vsebina tečaja je bila povezana z vzgojo za trajnostni razvoj s poudarkom na klimatskih spremembah in izobraževanjem za globalno državljanstvo.

Tečaja se nas je udeležilo 14 učiteljev iz držav: Avstrije, Češke, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Osnovna komunikacija je potekala v angleščini; smo pa udeleženci pridobili tudi nekaj znanja o španskem jeziku oz. kastiljščini.

V uvodnem delu nas je voditeljica Maria seznanila z zanimivostmi mesta Valencia. Slišali smo nekaj o zgodovini, kulturi, umetnosti in kulinariki tega španskega mesta, ki velja za tretje večje mesto z okoli 800.000 prebivalci. Turizem je pomembna gospodarska panoga. V mestu se prepletata tradicija in sodobnost. Še posebej je zaznati močno ekološko zavest prebivalcev, ki precej kolesarijo po varnih poteh mesta oziroma parka Turia. Zaradi številnih parkov in prijaznega mesta do prebivalcev, bo mesto Valencia v letu 2024 »zelena« prestolnica Evrope

V prvem dnevu tečaja smo se predstavili tudi učitelji udeleženci; podali smo nekaj informacij o svojih šolah in posameznih projektih, ki so še posebej povezani z okoljskimi vsebinami.

V nadaljevanju tečaja smo ob različnih pristopih (ogled filmov, skupinske naloge, igre, uporaba IKT) razmišljali o pomembni nalogi sodobnih učiteljev, da seznanimo mlade z globalnimi spremembami; tako tudi pomagamo mladim, da se lažje vključijo v sodobno družbo in so pripravljeni na različne okoljske izzive. Pred celotno svetovno družbo so velike naloge - na področjih izkoriščanja surovin, virov energije in v spopadu s klimatskimi spremembami. Globalni cilji trajnostnega razvoja svetovne družbe so zapisani v Agendi ZN 2030.

Pomemben izziv sodobne družbe je vprašanje: kako pomagati mladim – oziroma jih spodbuditi k razumevanju in aktivnemu delovanju na področju okoljskih sprememb? V okviru raznih dejavnosti smo vključili pojme, kot so: trajnostni razvoj, ekološki ogljični odtis, zaščita biodiverzitete, tekstilna industrija - kot onesnaževalec okolja, globalna pravičnost porazdelitve svetovnih dobrin, zmanjšanje revščine itn. Medpredmetno povezovanje učnih vsebin je pri tem zelo pomembno. Torej učitelji različnih strokovnih (splošnih) predmetov se v procesu poučevanja povezujemo. Razumevanje in predznanje udeležencev (dijakov, učiteljev) je večinoma raznoliko. Pri skupnem delu je pomembna pravilna (pozitivna) komunikacija; odprta debatna povezovanja, študij problematike, igra vlog, itn. Tudi aktivnosti, ki vključujejo čuječnost so močno povezane z boljšimi rezultati učenja. Šola mora s svojimi programi vzgajati in izobraževati »boljše« (odgovorne) prebivalce 21. stoletja. Zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov je velik izziv sodobne družbe. Tudi tekstilna industrija in sodobne modne smernice so vir onesnaženja okolja. Učenje na osnovi reševanja problemov in eksperimentalnega dela je zelo pomembno. To učenje mora biti zanimivo, zabavno itn. Šele tako s skupnimi močmi rešujemo probleme, kot so tisti povezani z okoljem. Program tečaja je vključeval tudi znanja s področja IKT, kar je pri sodobnem izobraževanju nujno.

 

Povzetek najpomembnejših vsebin tečaja:

 

Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja. Lahko pohvalim celotno izvedbo – tako organizacijo tečaja, predstavljene tematike, sodelovalno učenje - delavnice, vključevanje IKT tehnologije v pedagoško delo. Komunikacija med vsemi sodelujočimi je bila sproščena in prijateljska. V okviru programa smo se v dveh popoldnevih tudi sprehodili po mestu in si ob vodenju ogledali nekaj kulturno-zgodovinskih znamenitosti mesta Valencia (katedrala, tržnica Mercado Center, La lonja – Unescova zaščita starega trgovskega središča, kjer je potekala izmenjava svile itn). Sama sem pa obiskala še muzej znanosti, muzej svile in Albufero z jezerom in naravnim parkom.