Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Z ROKO V ROKI


Projekt "Z roko v roki" je bil izbran na razpisu za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Projekt sofinancira Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

V projektu kot partnerja sodelujeta Biotehniški center Naklo ter dvojezična šola Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu.