Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

SPINISKANJE NOVIH PRILOŽNOSTI V POVEZOVANJU IN SODELOVANJU -
SPIN(2014)

Projekt SPIN – Iskanje novih priložnosti v povezovanju in sodelovanju je del akcije mobilnosti Leonardo da Vinci IVT (osnovno poklicno usposabljanje).Projekt je namenjen dijakom v izobraževalnih programih kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni in naravovarstveni tehnik ter v programu biotehniške gimnazije, ki bi z 14 – dnevnim praktičnim usposabljanjem v tujini pridobili nova znanja, spretnosti, kvalifikacije in kompetence na biotehniškem področju. S tem bi dijaki naredili obrat »spin« v razmišljanju: prepoznati svoj potencial in ga razvijati.

V akciji mobilnosti v parku Nockberge bodo dijaki spoznali možnosti razvoja regije kljub omejitvam, ki nastanejo zaradi zavarovanosti območja. Usposabljanje se bo nanašalo na področje varstva narave, vzdrževanja visoke biotske raznovrstnosti, življenja v zavarovanih območjih, spodbujanja dejavnosti na podeželju ter podjetne naravnanosti, medresorsko načrtovanje razvoja, sonaravni trajnostni turizem, ohranjanja kulturne krajine in tradicije.Dijaki, ki se bodo udeležili mobilnosti na šoli Hjeltnes Gartnarskule bodo spoznali norveški sistem poklicnega izobraževanja prek dela v šolskih rastlinjakih, samostojnega projektnega dela načrtovanja in zasajanja okolice, vključevanja v delovni proces podjetij, s katerimi gostiteljska organizacija sodeluje.V akciji mobilnosti na šoli Voss bodo dijaki spoznali multidisciplinarnost izobraževalnih programov; preplet kmetijsskega programa z naravovarstvenimi in športnimi aktivnostmi, ki potekajo v naravi. Vključeni bodo v delo na kmetijah in podjetjih, s katerimi šola sodeluje.

V mobilnosti, ki bo potekala na Nizozemskem, bodo dijaki vključeni v proces dela v podjetjih, povezanih s hortikulturo in cvetličarstvom. Spoznali bodo sam proces dela in organiziranost podjetij, seznanili se bodo s primeri dobrih praks. Znanje in ideje bodo poskušali prenesti v domače okolje.


PARTNERJI V PROJEKTU:

1. Biosphärenpark Nockberge
 - Naslov: Ebene Reichenau 117, 9565 Ebene Reichenau, Österreich
 - Kontaktni podatki: nockbergeping@ktn.gvpong.at

2. The upper-secondary vocational school at Voss
 - Naslov: Gjerde, N-5710 Skulestadmo, Norge
 - Kontaktni podatki: svemyrping@hfkpong.no

3. Hjeltnes gartnarskule
 - Naslov: Ulvik, 5730 Ulvik, Norge
 - Kontaktni podatki: Gunnbjorg.Oyreping@post.hfkpong.no

4. Floweracademy.nl
 - Naslov: Postbus 1074, 1430 BB Aalsmeer, Nederland
 - Kontaktni podatki: lucasjansen@floweracademy.nl


Biosphärenpark Nockberge
The upper-secondary vocational school at Voss
Hjeltnes gartnarskule
Floweracademy.nl

Koordinatorka projekta:

Nuša Žibert, vodja projektne pisarne

kontaktni podatki:
 - tel: 04/ 277 2 102
 - e-naslov: nusa.zibert(at)bc-naklo.si