Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Pilotni projekt KozolciUNESCO PILOTNI PROJEKT KOZOLCI

Opis projekta Kozolci

Leseno, s strani odprto stavbo za sušenje žita in trave je že pred 300 leti v Slavi Vojvodine Kranjske omenjal J. V. Valvasor in je značilna za slovensko podeželje in arhitekturo. Delimo jih na enojne, dvojne ali toplarje, približno 80% jih najdemo v Sloveniji, nekaj jih je tudi na Hrvaškem, zahodu Italije in jugu Avstrije. Kasneje so pričeli kmetje pod stavbo spravljati še posamezna orodja, velja pa omeniti njegov simbolni pomen, veljal je za simbol trdnosti slovenske kmetije.

Projekt je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, tako običajev, ki so se dogajali pod kozolci, kot tudi arhitekturni dediščini, ki je značilna za slovensko krajino.