Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Partner


ZVEZNA GIMNAZIJA in ZVEZNA REALNA GIMNAZIJA ZA SLOVENCE IZ CELOVCA

ZG/ZRG za Slovence je od svoje ustanovitve leta 1957 znotraj avstrijskega šolskega sistema nekaj posebnega: Slovenščina je učni jezik, slovenščina in nemščina imata kot predmet isto število ur in sta poleg matematike tudi obvezna predmeta pri pisni maturi. Šola skrbi za visoke jezikovne in socialne kompetence. ZG/ZRG za Slovence je od leta 2000 del mednarodne zveze UNESCO šol, saj je sodelovanje z drugimi pomemben del izobraževalne ponudbe.

Več kot 500 učenk in učencev obiskuje nižjo in višjo stopnjo Slovenske gimnazije (od 10. do 18. leta starosti), nekateri prihajajo iz sosednjih držav Italije in Slovenije. Tri- in štirijezični razredi pomenijo od vsega začetka šolanja (nad-)regionalno težišče.

 Programa na nižji stopnji:

V Kugyjevem razredu (imenovanem po znanem alpinistu in raziskovalcu Julijusu Kugyu) se poleg slovenščine, nemščine, angleščine učijo tudi italijanščino. Ne gre samo za učenje jezika, ampak tudi za medkulturno spoznavanje v obliki projektov, ekskurzij in šolskih izmenjav.

V razredih z informatiko se izvajajo medpredmetni projekti (povezava informatike z drugimi predmeti od jezikov do glasbe in fizike), trajajo pa od 2 dnevov v 1. do 5 dni v 4. razredu.

Programi na višji stopnji:

V gimnazijskem programu se nadaljuje ponudba štirijezične izobrazbe v Kugyjevih razredih oz. v razredih z dodatnim tujim jezikom (po izbiri – italijanščina ali ruščina ali francoščina).

V realnogimnazijskem programu je težišče na naravoslovnih predmetih z več urami v matematiki, fiziki, biologiji in kemiji. Dodaja se predmet Opisna geometrija (računalniško podprto delo), posebnost pa so praktične vaje v laboratoriju.

 Dodatne ponudbe:

V projektu najstniške mediacije pomagajo starejši učenci mlajšim reševati šolske probleme – za to se pripravljajo v izbirnem predmetu Mediacija, komunikacija, kreativnost. Nadaljna ponudba obsega jezike (ruščina, francoščina, španščina), informacijsko tehnologijo, projektni menedžment.

Na glasbenem področju so na izbiro zbor višje in zbor nižje stopnje in tudi ansambel. Prav tako intenzivno sodelujemo tudi s slovenskimi športnimi društvi in slovensko glasbeno šolo.

Predstavitev pripravila skupina učenk in učencev 5.B-razreda (mentorstvo: Urška Gračner, asistentka slovenščine)


Povezava:

 

Odpre zunanjo povezavo v novem oknuZvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu