Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

NEMČIJA '22


O PROJEKTU   NORVEŠKA '19   HRVAŠKA '22   AVSTRIJA '22   NEMČIJA '22   DISEMINACIJA 
STROKOVNO USPOSABLJANJE V NEMČIJI

Inštitucija prejemnica: Gymnasium Berchtesgarden

Termin usposabljanja: 18. 05. – 22. 05. 2022

Udeleženci: Urška Kleč, Marjeta Vovk, Mojca Logar, Neža Čimžar

Področje usposabljanja: naravovarstvo

Projekt Erasmus+ POPREI je ekipi štirih učiteljic in mentoric s področja naravovarstva omogočil vpogled v izobraževalno delo narodnega parka in biosfernega območja Berchtesgaden National park berchtesgaden v Nemčiji. Pet-dnevno usposabljanje pod goro Watzmann, ki zaznamuje tamkajšnje življenje na vseh nivojih, je obsegalo: izkušnje v izobraževalnih delavnicah Haus der berge nationalpark berchtesgaden, sanacija visokogorskega pašnika po vetrolomu, postavljanje kamnitih mejic kot zatočišč za prostoživeče živali ob njivah, ogled osrednjega dela edinega alpskega narodnega parka v Nemčiji in načrtovanje bodočega sodelovanja z zavodom za gozdove, biosfernim parkom, učitelji partnerske Gymnasium Berchtesgaden in kmetijami. 
MOBILNOST BERCHTESGADEN, 18. do 22. 5. 2022

SREDA, 18. 5. 2022

Pot čez Obertauern nam je odprla poglede na še delno zasnežena pobočja Tauerna z vidnimi učinki množičnega turizma na tem območju: hotel pri hotelu, zaščitne mreže pred plazovi, akumulacijska jezera v nižinskem delu smučišča, urejene poti po terenu namenjenem infrastrukturi smučišča.
V izobraževalnem centru edinega alpskega narodnega parka v Nemčiji (sicer jih je v Nemčiji 16) nam je gostiteljica Johana razkazala prostore namenjene izobraževanju: 4 različne učilnice vključno s kuhinjo in vrtom ter planšarijo v bližini (planšarsko kočo so prinesli s helikopterjem iznad Kȍnigsee-ja) – res idilično urejeni prostori za raznolike delavnice, ki jih za šolske otroke izvajajo brezplačno.

Navdušil nas je tudi info center s prikazom njihove narave skozi letne čase in višinske pasove: fosili, evolucija, rastlinstvo, živalstvo. Posebno pozornost smo posvetile prikazu debel različnih drevesnih vrst kar bi radi prenesli tudi v naš šolski prostor. Prav tako smo na to temo videle stopnice in kuhinjske deske – različne vrste lesa, njihovo uporabnost, višina stopnice pomeni nadmorsko višino, posamezna dolžina ograje predstavlja odstotek drevesne vrste v parku (smreka največ..).

V apartmaju smo prejele kartice za brezplačen mestni prevoz in popuste pri nakupu kart za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti.

 

ČETRTEK, 19. 5. 2022

Gorski vodnik in strokovnjak za plazove Georg nas je cel dan zaposlil na alpskem pašniku pašne skupnosti štirih kmetov. Čistili smo zarast z macesnom, smreko, jerebiko. Pred nekaj leti je prišlo do hude škode gozda po neurju. Območje so pogozdili. Ko so pripeljali živali na pašo, so vse pojedle. Tako so se odločili za pašo živali urediti pašnik z ogrado, ostali predel pa pustiti ponovnemu zaraščanju z gozdom. Tako smo imeli nalogo čistiti predvideni ograjeni pašnik. Prevevala nas je misel, enkrat pogozdujemo, drugič mlado drevje odstranjujemo. Človek pač oblikuje pokrajino tako da v njej lahko gospodari – gorsko pašništvo. Ob vožnji domov smo noge namočile v gorskem potoku. Z lastniki zemljišč, gozdnim inšpektorjem in Georgom smo ugotavljali možnosti sodelovanja v obliki delovne praske za dijake.

 

PETEK, 20.5.2022

Z Georgom smo bili dogovorjeni na povsem drugem koncu parka, približno 50km stran že v osrčju Bavarske. Kmetijstvo v tem območju je nekoliko bolj sonaravno, manj intenzivno. Polja so obraščena z mejicami. Pokazal nam je novo obliko sobivanja in vključevanja malih organizmov v prostor, gradnjo hotelov za malo večje živali. Doma jih poznamo kot hotele za koristne organizme za divje čebele in druge opraševalce. Tokratni hotel je bil namenjen mišem, podlasicam, kunam, pajkom…Spomladi ko kmetje z njiv odstranjujejo kamenje, ga odložijo na kupu. Iz tega kamenja smo potem naredili hotel. Uporabili smo še korenine posekanih dreves, veje in nastala je nova skulptura v družbi že nekaterih drugih. Pas ob njivi je opremljen z informacijsko tablo. Bližnja kmetija ima na svojem hlevu gnezdilnice za različne vrste ptic. Obiskal nas je tudi lovec, ki je poudaril pomen sonaravnega kmetovanja in opozoril na pomen mejic in tovrstnih skulptur. Živinoreja je preveč prisotna, intenzivna, pojemo preveč mesa.

 

SOBOTA, 21.5.2022

Spoznali smo Kȍnig See. To je velika naravna vrednota v narodnem parku Bertechsgaden. Morda je ena večjih atrakcij. Jezero in njegovo okolico upravlja narodni park. Vožnjo z električno barko upravlja zasebnik koncesionar. Vidi se vpliv masovnega turizma, ki je tukaj izjemen. Nimajo dnevne omejitve gostov, kolikor jih je, toliko jih prepeljejo v osrčje parka. Območje pri cerkvi sv. Bartolomeja je v celoti prepuščeno naravnemu delovanju. Padlih dreves ne odstranjujejo. Problem je divjad, ki se je prekomerno razširila in obžre vsa mlada drevesca in poganjke. Prav tako se širi na zemljišča drugih lastnikov. Več objektov je namenjenih v izobraževalne namene. Med drugim je predstavljena nevarnost plazov. Če je strmo območje posekano ali zaraščeno je njegova zaščita pred erozijo bistveno drugačna, kot če ni.

 

NEDELJA, 22.5.2022

Sprehodili smo se po sprehajalni poti nad mestom, ki je dolga 2,5 km. Pot nas pelje mimo različnih kapelic in znamenj, ki so bila v zgodovini mesta pomembna za njegov razvoj. Na nekaterih mestih je pešpot vklesana v skalo, drugje so narejene lesene galerije. Mesto je nastalo zaradi rudarjenja. Za potrebe rudnika so posekali ogromne količine lesa, kar je preoblikovalo tudi samo pokrajino. Danes zgodovino solinarstva prikazuje rudnik in omenjena sprehajalna pot. V mestu smo si ogledale cerkev, mestno hišo, staro mestno jedro. Še enkrat smo obiskali Haus der Berge in spoznali njihovo unikatno ponudbo izdelovanja čokoladni pralinejev v obliki Watzmanna.
Hoteli za večje koristne organizme

Štiri profesorice naravovarstva na BC Naklo (Meta Vovk, Urška Kleč, Neža Čimžar in Mojca Logar) smo se maja 2022 udeležile strokovnega usposabljanja v narodnem parku Berchtesgaden v Nemčiji. Med drugim so nam pokazali drugačne hotele za koristne organizme. Dobro so nam znani hoteli za divje čebele in insekte, ki pomagajo pri opraševanju rastlin. Tokrat smo v kmetijski pokrajini na Bavarskem lahko videle hotele za večje živali glodavce, kače, miši, podlasice, kune, veverice in podobno. Na omenjenem območju že dlje časa poskušajo kmetovati boj sonaravno in manj intenzivno. Tako so se ponovno zarasle mejice. Ob robu njiv so pustili pas travnika, kjer postavljajo tovrstne kamnite hotele. Te hotele gradijo s kamenja, ki ga spomladi kmetje poberejo po njivah. Kamenje smo očistili zemlje, ki se je nanj sprijela in ga naložili v nekakšne trapeze. Med kamnje smo umestili tudi stare odmrle štore dreves in veje, da so bili prostori med kamni večji. Kamenje se segreje in oddaja toploto. Vsekakor je tudi estetski element v prostoru, kjer lahko odvečno kamenje uporabimo. V travnato površino med te skulpture bodo zasadili medovite travniške rastline, ki bodo predstavljale pašo za čebele. V Avstriji so take travnate pasove ob njivah poimenovali »Bienen Tankstelle«, kar bi lahko prevedli, bencinska črpalka za čebele.

                                                                                                            Mojca Logar, BC Naklo