Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovne vsebine


3. festival »KO UČIM, GRADIM», 2. 10. 2015, Biotehniški center Naklo

Prispevki z izvlečki:

- dr. Sabina Šegula, ‘Potrditev znanja na terenu, tako v Sloveniji kot v tujini’: 

- Lucas Jansen, ‘Mobility of Slovenian students in The Netherlands’: 

- Marjeta Vovk, ‘Učitelj kot mentor dijakom na pudu v tujini’:

- Mojca Logar, ‘Strokovna ekskurzija učiteljev na Norveško’: