Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Avstrija


LdV »SPIN«, Biosphärenpark Nockberge, Avstrija

V času od 2. 6. do 13. 6. 2014 je devet dijakov opravljalo prakso v Avstriji v Narodnem parku Nockberge. Dijaki, ki  so pridobili nova znanja, izkušnje in prijateljstva so bili: Jurij Močnik, 2.Č, Rok Repenšek, 2.Č, Luka Skubic, 2.Č, Gašper Kostanjevec, 2.Č, Neža Jelovčan, 1. N, Klemen Kožuh 2.N, Maja Bešter 3.N, Anamarija Klemenčič, 3.M, Barbara Šink, 3.M.


Dijaki so v parku spoznavali delo in delovanje paka, opravljali so vzdrževalna dela na pašnikih in spoznavali visokogorsko kmetijstvo, varovanje narave, planinstvo in turizem. Obnavljali smo plotove, ograje, izdelovali stopnice za planince, vodna korita za živino, čistili kanale za vodo na planinskih poteh, si ogledovali visokogorske kmetije, predelavo mleka v sladoled, predelavo sirov in drugih mlečnih proizvodov, gojenje ovac in druge drobnice, si ogledovali muzeje. Tri dni smo skupaj z dijaki kmetijske šole Litzlhof preživeli na šolski planšariji in izdelovali korita za napajanje živine ter ograde za planinske pašnike. Šolo smo predstavili na tržnici v Gmündu. Spoznali smo deželo in okusili gostoljubnost Korošcev. Opazovali smo lepoto, razvitost in gospodarsko povezanost sosednje Koroške, ki je nam tako blizu, marsikaj pa je za nas še zelo daleč.  Organizatorki in spremljevalki projekta sva bili prof. Marjeta Vovk in prof. Mojca Logar. Naše izkušnje so bile tako pozitivne, da bomo sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Vsega tega ne bi mogli početi brez šolske projektne pisarne, ki uspešno pridobiva evropska sredstva in piše projekte že za prihodnja leta. 


 

Objava članka v časopisu Kleine Zeitung o naši mobilnosti: http://www.kleinezeitung.at/kaernten/feldkirchen/feldkirchen_in_kaernten/3659899/slowenische-schueler-biosphaerenpark.story


 

Oglejte si fotografije z obiska: galerija fotografij 

 

Dijaki so posneli tudi predstavitveni film: ogled filma