Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PartnerjiRazvojna agencija Sora d

Projektni partnerji

Razvojna agencija Sora d.o.o. (SI)

Spodnji trg 2, SI-4220 Škofja Loka

www.ra-sora.si

Kontaktna oseba: Darja Barič

Tel.: +386-(0)4-50 60 224

Faks: +386-(0)4-620 22 00

darja.baric@ra-sora.si    

Amt der Kärntner Landesregierung (A)

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Flatschacher Straße 70, A-9021 Klagenfurt

www.landesplanung.ktn.gv.at

Kontaktna oseba: Štefan Merkač, ecocontact

Tel.: +43-(0)676 842 214 321

stefan.merkac@ecocontact.info

Zavod RS za varstvo narave (SI)

Tobačna ulica 5, SI-1000 Ljubljana

www.zrsvn.si

Kontaktna oseba: Sonja Rozman

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj

Tel.: +386-(0)4-201 9 467

Faks: +386-(0)4-201 9 466

sonja.rozman@zrsvn.si

Arge NATURSCHUTZ (A)

Gasometergasse 10, A-9020 Klagenfurt

www.arge-naturschutz.at

Kontaktna oseba: Mag. Martina Kanzian

Tel.: +43-(0)463 329 666-15

Faks: +43-(0)463 329 6664

m.kanzian@arge-naturschutz.at

Biotehniški center Naklo (SI)

Strahinj 99, SI-4202 Naklo

www.bc-naklo.si

Kontaktna oseba: Ana Saje / v letu 2012 nadomešča Špela Langus

Tel.: +386-(0)4-277 21 21

Faks: +386-(0)4-277 21 18

ana.saje@guest.arnes.si spela.langus@guest.arnes.si

Rosentaler Carnica Honig (A)

Ressnig 49, A-9170 Borovlje / Ferlah

Kontaktna oseba: Ingo Schwarz

Tel.: +43-(0)4227 51 19, +43-(0)6506 800 690

Faks: +43-(0)4227 4970

schwarz.carnica@gmail.com

Čebelarska zveza Gorenjske (SI)

Bohinjska Češnjica 54,

SI-4267 Srednja vas v Bohinju

http://www.czg.si/

Kontaktna oseba: Drago Karl Kotnik, predsednik

Tel.: +386-(0)41-842 621

drago.karl.kotnik@siol.net

Bezirksimkerverband Völkermarkt / Velikovec (A)

Jauntaler Strasse 21, A-9122 St. Kanzian / Škocjan

Kontaktna oseba: Valentin Blantar

Tel.: +43-(0)4239 34 92

valentin@blantar.com

Univerza v Ljubljani (SI)

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Božič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Jamnikarjev 101, SI-1000 Ljubljana

www.bf.uni-lj.si

Tel.: +386-(0)70-857 548

janko.bozic@bf.uni-lj.si

Landesverband für Bienenzucht in Kärnten (A)

Ochsendorf 16, A-9064 Pischeldorf

Kontaktna oseba: Ingo Schwarz

Tel.: +43-(0)4227 51 19, +43-(0)6506 800 690

Faks: +43-(0)4227 4970

schwarz.carnica@gmail.com