Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktualno

Med-sektorska in mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk

Med-sektorska in mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk /
Sektorenübergreifende und international abgestimmte Empfehlungen zur Verbreitung der autochthonen bienenfutterpflanzen und zur Bekämpfung invasiver NeophytenLetopis Gorenjska 2013

Zaključna konferenca projekta Amc promo BID - PREDSTAVITVE IN UTRINKI


Projekt Amc promo BID "Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete " smo sklenili z zaključno konferenco, ki je potekala 17. in 18. oktobra v prostorih Koroškega deželnega arhiva (Kärntner Landesarchiv) v Celovcu.

Osrednje teme konference:

- dan invazivk,
- dan čebelarstva,  
- predstavitev projektnih rezultatov, 
- strokovna predavanja, 
- razstava, predstavitve, knjige, filmi.

V nadaljevanju si oglejte fotografije, predstavitve in povzetke referatov iz konference.
Newsletter Amc promo BID september/September 2013

o    Program in prijava / Programm und Anmeldung

Zaključna konferenca projekta Amc Promo BID

17. in 18. oktober 2013

Projektabschlusskonferenz Amc Promo BID

 17. und 18. Oktober 2013

Zaključna konferenca projekta poteka v prostorih Koroškega deželnega arhiva (Kärntner Landesarchiv) v Celovcu. / Die Abschlusskonferenz findet in den Räumlichkeiten des Kärntner Landesarchivs in Klagenfurt statt.

www.amc-promo-bid.eu

Prijava / Anmeldung:

do / bis 8.10.2013

www.amc-promo-bid.eu/sl/prijava

www.amc-promo-bid.eu/de/anmeldung

Iz Gorenjske bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz za udeležence konference za oba dneva konference.

Prijave za prevoz sporočite na 04 -50 60 224

Newsletter Amc promo BID julij/Juli 2013

·             Zaključna konferenca projekta /  Projektabschlusskonferenz

·             Utrinki iz dogodkov projekta / Projektereignisse:

o   Na avstrijskem Koroškem pripravili mešanice avtohtonih medonosnih rastlin / In Kärnten wurden Saatgutmischungen mit Bienenfutterpflanzen zusammengestellt

o   Izvedena predavanja o nevarnostih razraščanja invazivk v okolju na avstrijskem Koroškem / Vorträge in Kärntner Gemeinden und bei Institutionen zum Thema Neophyten

 

o   Ekskurzija s kolesom okoli Baškega jezera / Fahrradexkursion KULTUR RAD PFAD um den Faaker See

Priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk

Objavljamo Medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk, ki so nastala v projektu Amc Promo BID.

  

6. DELAVNICA - Poročilo

5. DELAVNICA - Poročilo

4. DELAVNICA - Poročilo

3. DELAVNICA - Poročilo

2. DELAVNICA - Poročilo

1. DELAVNICA - Poročilo
 

        Newsletter »Amc Promo BID«

        maj – junij / Mai – Juni 2013

 

Objava predloga Priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk na e-spletu /
Veröffentlichung der Empfehlungen zur Verbreitung von autochthonen Bienenfutterpflanzen und der Bekämpfung
invasiver Neophyten im Internet

Utrinki iz dogodkov projekta maj – junij 2013 /
Projektereignisse Mai-Juni 2013

Dan naravovarstva in čebelarstva, Gorenjska /
Tag des Naturschutzes und der Bienenzucht in der Region Gorenjska

Akcije odstranjevanja invazivk na Gorenjskem /
Aktionen zur Enfernung von Neophyten in der Region Gorenjska

Otvoritev parka avtohtonih medonosnih rastlin pri BC Naklo /
Eröffnung des Parks der autochthonen Bienenfutterpflanzen im BC Naklo

Napoved dogodkov projekta /
Ankündigung von Projektereignissen:

Rezervirajte termin:Zaključna konferenca projekta/ Reservieren sie denTermin: Projektabschlusskonferenz
17. in / und 18. oktober / Oktober 2013

  

 

 NEWSLETTER maj/junij2013
E-OBJAVE

Radio

Objava  za knjigo in otvoritev parka na spletni strani Radia Sora.


Oddaje pa so bile še:

R Sora: 18.6. ob 12.00 in ob 14.00 (prvo najava da bo otvoritev, ob 14.00 pa o parku, že ob njegovi otvoritvi).
DVD


Zloženka
Galerija fotografijGorenjski Glas


Kmečki GlasRadijske objave


                   VABILO   NA OTVORITEV

           PARKA AVTOHTONIH MEDONOSNIH RASTLIN,

                ki bo v torek, 18.6.2013 v BC Naklo, Strahinj 99, Naklo.


Biotehniški center Naklo vas ob otvoritvi parka avtohtonih medonosnih rastlin vabi na brezplačne vodene oglede parka ob 16h, 17h in 18h, ob 17h pa tudi na brezplačno predavanje o čebelah in na otroško likovno delavnico. Otvoritev parka in delavnice potekajo v okviru projekta Amc Promo BID, čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.VABILO

 

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Vas v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled,

v soboto, 15. junija 2013,

vabi na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, v okolici Koritnega pri Bledu.

 

DELAVNICA »MEDONOSNE RASTLINE V OKRASNEM VRTU«

V okviru projekta Amc Promo BID smo uspešno izvedli delavnico »Medonosne rastline v okrasnem vrtu«, katere izvajalec je bil Peter Ribič. Vsebina delavnic se je dotikala same sistematike in prepoznavanja medovitih rastlin, izmed katerih so nekatere vrste tudi okrasne po cvetju, lubju, razrasti, nato pa je sledilo podrobnejše spoznavanje le-teh. Na delavnicah so bile predstavljene posameznih skupine rastlin ter njihove skupne lastnosti. Na ta način so udeleženci spoznali posamezne predstavnike, ki so v našem okolju tudi najbolje zastopani. Uvodni del delavnice je bil predstavljen na dnevu odprtih. Časovni obseg delavnic je bil razdeljen na teoretični del (uvod, prepoznavanje, sistematika - 5 ur) ter delo na terenu (ogledi, nabiranje materiala, spoznavanje rastlin - 10 ur). Udeleženci delavnice so bili nad samo izvedbo predavanj in vaj na terenu navdušeni, saj so spoznali številne medovite rastline, ki so lahko hkrati tudi okrasne.

 DRAŽGOŠKI KRUHEK

delavnica "Dražgoški kruhek", ki smo jo izvedli v okviru projekta je bila zelo uspešna. Udeleženci so z mentorico Vanjo Šubic naredili okusne izdelke.
PARK AVTOHTONIH MEDONOSNIH RASTLIN

Obveščamo vas, da dela v parku potekajo, kot smo planirali in da načrtujemo uradno otvoritev parka v sredini junija. Naši dijaki pod mentorstvom učiteljev pridno delajo, tako da park dobiva vedno lepšo podobo ter čudovito krasi naše posestvo.

Na spodnji povezavi (ob kliku na sliko) si lahko ogledate fotografije, ki so nastale v mesecu aprilu in maju:

ČLANKI GORENJSKI GLAS

24.5.2013

REZULTATI ŠESTE DELAVNICE

DAN NARAVOVARSTVA in ČEBELARSTVA

10.5.2013

Čebelarska zveza Gorenjske skupaj z partnerji na SI strani pripravlja »Dan naravovarstva in čebelarstva«, ki bo potekal to soboto, 18.5.2013 od 8:00 ure dalje v Lescah pri Radovljici na Gorenjskem (šotor na parkirišču Žita Gorenjke).

Zahvaljujem se Sonji Rozman iz ZRSVN, OE Kranj in Janku Božiču iz Biotehniške fakultete za pripravljenost organizirati predavanja in delavnice na Dnevu naravovarstva in čebelarstva, imeli pa bomo tudi del stojnice, kjer se bo tudi predstavil projekt.

Celotno vabilo s programom in opisom projekta si oglejte:

PEKA IN DEKORIRANJE MEDENJAKOV

18. 04. 2013

V okviru projekta Amc Promo BID smo v sredo, 10. aprila 2013, izvedli delavnico »PEKA IN DEKORIRANJE MEDENJAKOV«. Delavnice so se udeležili dijaki iz BC Naklo in gostujoči dijaki iz avstrijske Koroške, ki so z mentorico Vanjo Šubic naredili odlične izdelke, poleg tega pa so nastale čudovite fotografije, katere si lahko ogledate spodaj. Dober tek!

 
NEWSLETTER "AMC PROMO BID" April 2013

18. 04. 2013

·        Priporočila za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk / Empfehlungen zur Verbreitung von autochthonen Bienenfutterpflanzen und der Bekämpfung invasiver Neophyten

·        Utrinki iz izvedbe delavnice »Peka in dekoriranje medenjakov« / Workshop »Backen und dekorieren von Lebkuchen«

·        Napoved dogodkov projekta /  Ankündigung der Projektereignisse: april / April – junij / Juni 2013

DELAVNICA O INVAZIVKAH - VABILO NA 6. DELAVNICO

Vabimo vas na zaključno delavnico o tujerodnih invazivnih rastlinah, ki jo pripravljamo v okviru projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Z vašim znanjem, izkušnjami in predlogi smo sooblikovali Priporočila, zato ste sedaj vabljeni, da osnutek Priporočil tudi skupaj pokomentiramo in dodelamo.

Zadnja delavnica bo potekala na avstrijskem Koroškem v novo zgrajenem biodiverzitetnem centru.

Hkrati vas vabimo, da si rezultate že izvedenih delavnic ogledate na tej strani (pod Aktualno).

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

Ekipa projekta AMC

Več v spodnjem vabilu ->>

REZULTATI PETE DELAVNICE
PREDSTAVITVE ČETRTE DELAVNICE O INVAZIVKAHREZULTATI ČETRTE DELAVNICE
DELAVNICA O INVAZIVKAH - VABILO NA 4. DELAVNICO
REZULTATI TRETJE DELAVNICE


REZULTATI DRUGE DELAVNICE