Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Partnerji


V projektu SLAVIT sodelujejo tri šole z svojimi gimnazijskimi programi.

Biotehniški center Naklo

V projekt so aktivno vključeni dijaki 1. letnika gimnazije. Spletna strna šole: http://www.bc-naklo.si/

Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence, Celovec

V projekt so aktivno vključeni dijaki realne gimnazije. Spletna stran šole: https://www.slog.at/home_sl

Znanstveni licej Franceta Prešerna, Trst

V projekt so aktivno vključeni dijaki smeri Znanstveni licej in Znastveni licej uporabne znanosti. Spletna stran šole: http://www.preseren.gov.it/sl/home/

Biotehniški center Naklo