Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učinki projekta in izvedba mobilnosti


O projektu | Opis mobilnosti |Učinki projekta | Gradiva
V okviru projekta mobilnosti se je 8 zaposlenih udeležilo 6 strukturiranih  tečajev v tujini (učitelji, vodje projektov za izobraževanje odraslih organizatorji formalnega in neformalnega izo. odraslih, koordinatorji mobilnosti za izo. odraslih, administrativno osebje v izo. odraslih).

 

Učinki:

-          bolj načrtnejše upravljanje profesionalnega razvoja osebja v i.o.

-          odpiranje enote za izobraževanje odraslih v mednarodno okolje s ponudbo dejavnosti in mednarodnim sodelovanjem v projektih (partnerstva, mobilnosti) – boljša vpetost v evropski prostor

-          navezovanje novih stikov z organizacijami za izo. odraslih v tujini z namenom priprave in izvedbe skupnih projektov, organizaciji skupnih dogodkov ter povečanja mobilnosti

-          zvišanje kakovosti ponudbe in storitev, uvajanje novosti in dejavnosti na področju izo. odraslih

-          razvoj in izvedba novih izo. programov različnim ciljnim skupinam odraslih v skladu s potrebami trga in okolja ter razvojnimi smernicami

-          razvoj bolj aktivnega in dinamičnega učnega okolja ter zvišanje kakovosti vseh oblik poučevanja in učenja odraslih z vpeljevanjem novih pristopov, metod in oblik izo. vključno z uporabo novih medijev (IKT) v učni proces in kod podpora administraciji v i.o.

-          sledenje evropskim smernicam in prioritetam na področju izo. odraslih, prenos in praktična uporaba orodij za vrednotenje in potrjevanje znanja ter evalvacijo in zagotavljanje kakovosti v izo. odraslih

 

Izvedba :

Aktivnosti mobilnosti so potekale v 5-dnevnih strukturiranih tečajih v Španiji, Grčiji, Malti, Italiji in Češki. Strukturirane tečaje so organizirale in izvedle izobraževalne organizacije: ShipCon, Dorea in Ifom.

Metodologija tečaja je zagotavljala aktivno udeležbo udeležencev pred, med in po mobilnosti. Udeleženci so  prejeli pripravljalno gradivo, ki je zajemal vse pomembne koncepte, ki so bili kasneje predstavljeni med izvajanjem tečaja. Udeleženci so imeli priložnost izmenjati povratne informacije z organizatorji tečajev in trenerji ter poslati vprašanja v zvezi z vsebino področja, ki ga je tečaj vključeval.

Metodologija usposabljanja v strukturiranih tečajih je temeljila na:

-Zagotavljanje potrebnega znanja (teorija)

-Uporaba orodij za usposabljanje, kot so študije primerov, video posnetki, igre, animacije in vaje (praksa - izkušnje)

-Povratne informacije / razmislek (pregled)

Med izvajanjem tečaja so udeleženci prejeli gradivo, ki je vsebovalo vsebino, ki je bila predstavljena v vseh petih dneh tečaja. Material je bil predstavljen v obliki Power Point (PPT) predstavitev, video posnetkov in animacij. Poleg tega je bila aktivna udeležba in izkušnje udeležencev zagotovljena z različnimi orodji za usposabljanje, kot so študije primerov, delovni listi, scenariji in vaje. Ta orodja za usposabljanje so potrebna da se teoretično znanje, ki ga pridobijo udeleženci, lahko uporabi v dejanskih situacijah in okoljih.