Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Primer učne ure - ribnik


Imate ob šoli ribnik?

Uporabite ga pri pouku biologije, naravoslovja, trajnostnega razvoja...

Za vas smo pripravili vsebinsko pripravo na vzgojno-izobraževalno delo ter delovni list.

Vsebinska priprava na vzgojno-izobraževalno delo

Delovni list III_Vpliv neživih dejavnikov na žive dejavnike v ribniku

Predznanje preverimo s testom znanja

S predhodnim reševanjem testa znanja učitelj preveri nivo predznanja dijakov in jim na ta način potek učne ure ustrezno prilagodi. Test znanja mora vsebovati različne nivoje znanja po Bloomovi taksonomiji znanj.

Test znanja