Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Partnerji


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

O PROJEKTU          PARTNERJI     MULTIPLIKATIVNI DOGODEK     AKTIVNOSTI          REZULTATI         PROMOCIJA IN DISEMINACIJA


Sodelovalno partnerstvo na področju terciarnega izobraževanja v projektu DIGIAGRI sestavljajo štirje partnerji iz treh držav:  poleg Biotehniškega centra Naklo kot vodilnega partnerja še hrvaški Inštitut za kmetijstvo in turizem, špansko združenje kmetijskih družinskih šol Federacion EFA Galicia in slovensko podjetje Mediainteractive, Franc Dolenc, s. p. 


Vodilni partner: Biotehniški center Naklo, Slovenija

Strahinj 99, 4202 Naklo

Slovenija

Kontaktna oseba: Milena Maček Jerala


Drugi sodelujoči partnerji:

Institut za poljoprivredu i turizam (Hrvaška)

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Hrvaška

Kontaktna oseba: dr. Smiljana Goreta Ban


Federacion EFA Galicia (Španija)

Puente de San lazaro 11A, 1 D, 15703 Santiago De Compostela

Španija

Kontaktna oseba: Rosa Leis


Mediainteractive Franc Dolenc s. p. (Slovenija)

Demšarjeva 10, 4220 Škofja Loka

Slovenija

Kontaktna oseba: Franc Dolenc