Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

O PROJEKTU          PARTNERJI     MULTIPLIKATIVNI DOGODEK     AKTIVNOSTI          REZULTATI         PROMOCIJA IN DISEMINACIJA


Napoved multiplikativnega dogodka: 

Na brezplačnem dogodku bomo gostili mentorje praktičnega pouka na šolah z biotehniškimi vsebinami, študente, ranljive skupine (starostnike, osebe s posebnimi potrebami), odločevalce, novinarje ter drugo zainteresirano javnost.

Na prvem dnevu multiplikativnega dogodka 25. 4. 2024 bomo predstavili rezultate projekta, organizirali delavnice in testirali e-gradiva z zunanjimi uporabniki. 15. maja na drugem dnevu multiplikativnega dogodka nam boste lahko dali konkretno povratno informacijo (takrat bodo predvidoma končana tudi gradiva hrvaških partnerjev za pridelovanje vinske trte in španskih partnerjev za pridelovanje paprike). Vsi udeleženci, ki bodo testirali platformo, bodo prejeli tudi potrdilo o usposabljanju.


Brezplačna e-gradiva za pridelovanje paradižnika, paprike in vinske trte so dostopna na izobraževalni platformi https://digiagri.miteam.siGradiva v projektu bodo dostopna tako na znanstvenem nivoju kot tudi kot t. i. lahko branje za ranljive skupine. Razvita bodo v angleščini, španščini, hrvaščini in slovenščini ter bodo prosto dostopna na izobraževalni platformi. E-aplikacijo DIGIAGRI sestavljata dva delovna prostora: interni (DIGIAGRI Students in DIGIAGRI Community) in javni (DIGIAGRI Public). Interni delovni prostor vsebuje delovne skupine za sodelovanje in izobraževanje ter druga orodja, kot so knjižnica vsebin, seznam članov, objave in druga sodelovalna orodja, vendar je dostopen le registriranim uporabnikom. Javni delovni prostor je dostopen tudi anonimnim neregistriranim uporabnikom. 

Naloge so večinoma zasnovane na treh ravneh, da dosežemo tudi različne taksonomske stopnje in socialno učenje:

  • 1. reprodukcija teorije v obliki kvizov,
  • 2. računske naloge,
  • 3. praktično delo (doma izvedeni poskusi, nalaganje fotografij in videoposnetkov, kritično vrednotenje, komentarji).

Izvedli smo multiplikativni dogodek projekta DIGIAGRI

Če ste bili z nami v živo ali preko spleta, sedaj že testirate izobraževalno platformo. V četrtek, 25. 4. 2024, smo namreč v Biotehniškem centru Naklo izvedli multiplikativni dogodek projekta DIGIAGRI. Projekt DIGIAGRI v mednarodnem Erasmus+ partnerstvu razvija didaktično digitalno orodje za usposabljanje iz praktičnih vsebin na daljavo. Udeleženci so ob registraciji prejeli praktična darila, tudi sadike vrtnin, ki so jih pod mentorstvom dr. Dragana Žnidarčiča pripravili študenti višješolskega programa Hortikultura.

Po nagovoru ravnateljice Višje strokovne šole Irene Gril, ki je pojasnila pomen mednarodnih projektov za šolo in študente, je koordinatorica projekta Milena Maček Jerala, mag., predstavila projekt DIGIAGRI, projektne rezultate in pedagoške pristope pri izdelavi in uporabi gradiv. Pripravljena je analiza obstoječih orodij za e-izobraževanje na kmetijskem področju, predlog učnega načrta za usposabljanje na področju kmetijstva/vrtnarstva, razvite bodo vzorčne e-učne priprave in usposabljanje za mentorje. Poudarila je pomen projekta z vidika digitalizacije, trajnosti in inkluzije (vključenosti), saj bodo nekatera gradiv razvita v obliki t. i. lahkega branja za ranljive skupineDr. Tomaž Levstek je pojasnil, kako so nastajala brezplačna e-gradiva za pridelovanje paradižnika, paprike in vinske trte ter se sprehodil skozi vse funkcionalnosti izobraževalne platforme DIGIAGRI. Interaktivna gradiva bodo na voljo v slovenskem, angleškem, hrvaškem in španskem jeziku, omogočajo pa doseganje različnih taksonomskih stopenj in socialno učenje. Naloge so predvidene na več ravneh, delno je digitalizirana tudi praksa. Dr. Dragan Žnidarčič je udeležencem s strokovnega vidika razložil vse o gojenju paradižnika ter poudaril prednosti cepljenja. Manca Grčar je prikazala tri zelo uporabne aplikacije ‒ iSpring, Canva in orodje 1KA ‒ ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu tako učitelji oziroma mentorji praktičnega izobraževanja kot tudi posamezniki v vsakdanjem življenju.

Po predstavitvah se je ob prigrizku razvila dinamična diskusija, največ vprašanj se je nanašalo na funkcionalnosti platforme in gojenje paradižnika.

Udeleženci so na svoje e-naslove prejeli navodila za vstop v izobraževalno platformo DIGIAGRI (na povezavi https://digiagri.miteam.si) in njeno testiranje, ponovno pa se bodo srečali 15. maja, ko bodo poglabljali svoje znanje in evalvirali izobraževalno platformo. Na ta način bodo soustvarjalci platforme, da bo v čim večji meri uporabnikom prijazna, ustrezna in uporabna.