Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zaposleni na Višji strokovni šoli in zunanji sodelavci


Na Višji strokovni šoli BC Naklo nas je redno zaposlenih devet sodelavcev:

ravnateljica: Irena Gril
predavatelji in inštruktorji: Tomaž Levstek, Milena Maček Jerala, Melita Ana Maček, dr. Andrej Pogorelec, dr. Tina Zorman, dr. Dragan Žnidarčič;
Referat za študentske in študijske zadeve: Andreja Zupančič in Manca Grčar.

Sodelujemo tudi s številnimi zunanjimi predavatelji. Vsi predavatelji in drugi sodelavci so izkušeni strokovnjaki na svojih področjih. Imajo izkušnje z delom na (mednarodnih) projektih, izkušnje iz gospodarstva ter izkušnje s podajanjem in prenosom znanja, ki ga z navdušenjem predajajo svojim študentom. 

Zadovoljni študenti, ki so uspešni tako v izobraževanju kot poslovnem in osebnem življenju, so naša glavna nagrada.