Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učni poligon VSŠ


Višja strokovna šola BC Naklo nudi bogat in pester učni poligon za študente - tudi v okviru medpodjetniškega izobraževalnega centra. 

Poleg predavalnice, klasičnih in multimedijskih učilnic, labolatorijev  ter živilskih in hortikulturnih delavnic, imamo tudi ekološko posestvo, kjer poteka mlečna proizvodnja s predelavo mleka v mlečne izdelke, poljedelstvo, strojništvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo ter izdelava ostalih živilskih izdelkov.

Šolsko posestvo obsega cca 23 hektarov kmetijskih zemljišč, na katerih se prideluje krma za živino in druge poljščine. Na 10 hektarih kmetijskih zemljišč so urejeni pašniki za letno pašo. Poleg goveda na posestvu gojimo še konje, ponije in kokoši. 

Ponosni smo tudi na inkubator Green lab, kjer študenti še dodatno krepijo samozavest in se spoznavajo z novimi tehnologijami in se vključujejo v razne raziskovalne projekte ter gospodarjenje z viri.