Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

O PROJEKTU          PARTNERJI     MULTIPLIKATIVNI DOGODEK     AKTIVNOSTI          REZULTATI         PROMOCIJA IN DISEMINACIJA


Medgeneracijsko povezovanje v okviru projekta DIGIAGRI

V zadnjih mesecih smo študente Višje strokovne šole na poseben način vključevali v Erasmus+ projekt DIGIAGRI. Pomembno nam je, da študentom ponudimo več kot zgolj teoretično in praktično znanje iz predmetnika. Z različnimi aktivnostmi pridobivajo tudi ključne kompetence in sodelujejo z različnimi ranljivimi skupinami, kar bogati njihovo izobraževalno izkušnjo.

V maju in juniju so naši študenti testirali izobraževalno platformo, kjer so poleg strokovnega znanja krepili tudi digitalne kompetence. Pregledovali so e-gradiva, reševali kvize, računske naloge, se aktivno vključevali v diskusije in sodelovalne skupine ter doma izvajali poskuse. Študenti hortikulture so pod mentorstvom dr. Dragana Žnidarčiča opravljali terenske vaje in obiskali Dom upokojencev Kranj ter Dom starejših občanov Naklo (Dom Petra Uzarja Tržič, Enota Naklo). Stanovalcem in njihovim mentorjem so predstavili Erasmus+ projekt DIGIAGRI ter skupaj zasadili sadike paradižnika v visoke grede. Veseli nas, da smo lahko s sredstvi projekta podarili vrtne rokavice, substrat in sadike. S temi majhnimi gestami smo polepšali številne trenutke in prispevali k še lepšemu medgeneracijskemu povezovanju.

Takšne interakcije niso dragocene le za starostnike, temveč tudi študentom omogočajo, da se naučijo empatije in spoštovanja do starejših generacij.  Medgeneracijsko sodelovanje tako bogati obe strani in gradi mostove med različnimi generacijami. Iskrena hvala vsem stanovalcem in zaposlenim za prijazen sprejem in priložnost, da smo jim s študenti predstavili izobraževalno platformo DIGIAGRI: https://digiagri.miteam.si/. Upamo, da bodo tudi v projektu razvita strokovna navodila v pomoč mentorjem, delovnim terapevtom oz. animatorjem ter da bodo prispevala k njihovemu še bolj uspešnemu delu.

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov z nasmejanih in veselih obrazov naših udeležencev! (Za fotografiranje in objavo smo pridobili njihovo soglasje.) Letos bodo pridelali okusno volovsko srce in  češnjevec. Na platformi lahko izveste več o gojenju paradižnika, paprike in vinske trte. Povežete se lahko tudi z drugimi vrtičkarji in morda izmenjate najboljša semena.Ciljne skupine:

Primarna ciljna skupina projekta so mentorji praktičnega usposabljanja ter mentorji/skrbniki ranljivih skupin, 

sekundarna pa predavatelji, vodstva šol, politični odločevalci, delodajalci. 

Posredna ciljna skupina oz. končni uporabniki kompetenc projekta so študenti pri praktičnem pouku (samostojni študij), ranljive skupine in odrasli, vključeni v vseživljenjsko izobraževanje.


Opis aktivnosti in rezultatov projekta:

IR

Naziv aktivnosti

Vodilna organizacija

Vrsta rezultata

Jezik

Medij

1

Analiza stanja obstoječih orodij, okolij in aplikacij za poučevanje praktičnega pouka na daljavo s študijami primerov

BCN

Študije/analiza – zbiranje/analiza podatkov

Angl, slo

Besedilo

2

Predlog učnega načrta spletnega usposabljanja "e-poučevanje praktičnega pouka" in priprava strokovnih navodil

EFA

Gradivo za učenje/poučevanje/usposabljanje – priročnik/navodila/smernice

Angl, šp.

Interaktivni vir

3

Razvoj e-aplikacije

MITEAM

Storitve/strukture – platforma za e-učenje

Angl

Programska oprema

4

Razvoj e-gradiv in priprava spletnega priročnika

BCN

Gradivo za učenje/poučevanje/usposabljanje – priročnik/navodila/smernice

Angl, slo

Interaktivni vir

5

Vzorčne e-učne priprave ter njihova izvedba (na terenu) ter evalvacija v praksi

IPTPO

Odprto/spletno/digitalno izobraževanje – prosto dostopni učni vir

Angl, hrv

Drugo

BCN: Biotehniški center Naklo, Slovenia                 EFA: Federacion EFA Galicia, Spain   

MITEAM: Mediainteractive Franc Dolenc s. p., Slovenia                 IPTPO: Institut za poljoprivredu i turizam, Croatia