Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naravovarstvo (NAR)


V programu Naravovarstvo si boste pridobili strokovno-teoretična znanja in praktično uporabna znanja za delo na področju varstva naravnih vrednot in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri. 

Velik poudarek je na razumevanju in poznavanju:

Za uspešno sobivanje človeka in preostalih vrst na planetu je pomembno, da se vsak posameznik zaveda pomena trajnostnega razvoja, preventivnih ukrepov in dejavnosti, ki omogočajo ohranjanje biotske pestrosti in ekosistemskih storitev. Le znotraj meja vzdržnosti planeta namreč lahko upamo na plodni in trajnostni obstoj naše vrste. 

Tekom študija se boste naučili uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov, kako aplicirati teoretično znanje, metodologijo in modele v praksi. 

S pridobljenim znanjem boste samozavestno in strokovno sprejemali odločitve za reševanje strokovnih izzivov, ki se nanašajo na okolje in naravne ekosisteme. Na osnovi pridobljenega znanja, kompetenc in veščin boste samostojno, strokovno in odgovorno oblikovali svojo identiteto kot posameznik in strokovnjak. 

Z zaključkom programa si boste pridobili naziv Inženir/-ka naravovarstva (okr. Inž. nar.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 


Oglejte si: