Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predstavitev šole in vodstva


Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

V ospredje postavljamo študente in  njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni,  družbeno ter okoljsko odgovorni. Omogočamo raziskovalno in podjetniško - razvojno dejavnost v domačem in mednarodno okolju. Razvijamo nove programe z namenom, da še več prispevamo k trajnostnemu razvoju.

VIZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Ohranjamo tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjati temelje za sodobno in zdravo  prihodnost uspešnih posameznikov in skupin, uveljavljenih doma in v tujini. Skladno z zapisanim se povezujemo z gospodarstvom in omogočamo študentom  pridobivanje in izboljšanje praktičnih kompetenc. Pri tem se osredotočamo na KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST,
PODJETNOST ter ETIČNI  ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA.
Zgodovina

Biotehniški center Naklo izhaja iz 110-letne tradicije izobraževanja v mlekarstvu. Z ustanovitvijo Biotehniškega centra Naklo je bila v letu 2007 ustanovljena tudi enota Višja strokovna šola. 

V študijskem letu 2007/08 smo vpisali prve študente v redni in izredni študij po programu Upravljanje podeželja in krajine, kasneje pa smo pridobili še nove programe in tako v študijskem letu 2010/11 vpisali prve študente v program Naravovarstva, v študijskem letu 2013/14 v program Hortikultura in v študijskem letu 2021/22 v program Živilstvo in prehrana. 

Več o zgodovini in pomembnejših mejnikih Višje strokovne šole si lahko preberete TUKAJ. 
Vodstvo šole


Direktor Biotehniškega centra Naklo:
dr. Marijan Pogačnik, marijan.pogacnik@bc-naklo.si,
04 277 21 12, 041 499 934

 

Ravnateljica Višje strokovne šole BC Naklo:
Irena Gril, irena.gril@bc-naklo.si,
04 277 21 06,
 051 411 046
Organiziranost in organi šole

Biotehniški center Naklo sestoji iz štirih organizacijskih enot: Srednja šola, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe.

V okviru Višje strokovne šole deluje referat za študentske in študijske zadeve, knjižnica, inkubator Green lab, kompetenčno-karierni center in raziskovalno-razvojni tim. 

Na Višji strokovni šoli izdajamo strokovno revijo Moje podeželje in organiziramo mednarodno konferenco Vivus. 

 

Najvišji organ centra:

Organi višje šole: