Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Diseminacija


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

O PROJEKTU          PARTNERJI     MULTIPLIKATIVNI DOGODEK     AKTIVNOSTI          REZULTATI         PROMOCIJA IN DISEMINACIJA


Napoved projekta, 1. 2. 2022: LinkedIn

Predstavitev projekta širši javnosti: Deželne novice, 4. 3. 2022, str. 5 (Časopis občine Radovljica, Gorenjski glas)

Predstavitev projekta delodajalcem gorenjske regije, 5. 5. 2022: LinkedIn

Predstavitev projekta višjim šolam, 19. 5. 2022: Konferenca Skupnosti VSŠ

Predstavitev projekta v online objavi, 20. 11. 2022: LinkedIn

Predstavitev projekta širši javnosti na 7. konferenci VIVUS, 24. 11. 2022, str. 174–193

Predstavitev projekta kandidatom za vpis 17. in 18. 2. 2023 na informativnih dnevih 2023

Omemba projekta ob svetovnem dnevu voda, 22. 3. 2023: LinkedIn

Predstavitev projekta na srečanju s kariernimi svetovalci iz šestih evropskih držav, 10. 5. 2023

Strokovni članek o paradižniku v reviji Moje podeželje, št. 21, junij 2023, str. 15–20

Strokovni članek o paradižniku v Sloginih novicah, jesen 2023, str. 38–39

Predstavitev projekta višjim strokovnim šolam 31. 8. 2023 v Projektnem novičniku Skupnosti višjih strokovnih šol RS

Predstavitev projekta študentom VSŠ na uvodnih dneh, 2. 10. 2023: LinkedIn

Predstavitev projekta študentom in delodajalcem na kariernem dnevu, 25. 10. 2023

Predstavitev projekta širši javnosti na festivalu Ko učim, gradim, 11. 11. 2023

Omemba projekta širši javnosti: Gorenjski glas, Šolski glas 9. 2. 2024, str. 26

Predstavitev projekta kandidatom za vpis 16. in 17. 2. 2024 na informativnih dnevih 2024

Najava multiplikativnega dogodka, ki bo 25. 4. 2024: LinkedIn, Instagram, Facebook

Predstavitev projekta širši javnosti: Deželne novice, 19. 3. 2024 (Časopis občine Radovljica, Gorenjski glas)

Vabilo na multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta in povezavo za prijavo: DIGIAGRI

Predstavitev projektnih rezultatov učiteljem Biotehniškega centra Naklo: Kavarna poslovnih idej, 21. 3. 2024

Vabilo na multiplikativni dogodek so študenti delili udeležencem Spomladanskega kmetijsko obrtnega sejma Komenda: 22.–24. 3. 2024

Predstavitev projekta širši javnosti: Vabilo na multiplikativni dogodek v e-novicah Andragoškega centra Slovenije, 25. 3. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov ravnateljem biotehniških šol: Srečanje Konzorcija biotehniških šol, 27. 3. 2024

Predstavitev projekta višjim strokovnim šolam: Projektni novičnik Skupnosti višjih strokovnih šol RS, 28. 3. 2024 

Vabilo na multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta na spletni strani Napovednik.com

Vabilo na multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta na portalu Mojaobcina.si

Vabilo na multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta v Občini Radovljica

Vabilo na multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta v e-novicah Mreže za podeželje (Preplet), 4. 4. 2024

Vabilo na multiplikativni dogodek v e-koledarju dogodkov Gorenjski glas in med e-obvestili Gorenjski glas

Predstavitev projekta srbskim kmetijskim strokovnjakom iz Novega Sada, 11. 4. 2024: LinkedIn

Predstavitev projekta širši javnosti: Gorenjski glas, 12. 4. 2024, stran 9

Predstavitev projekta širši javnosti: Kranjčanka, 16. 4. 2024, stran 50–51

Predstavitev projekta višjim strokovnim šolam: E-novice Skupnosti višjih strokovnih šol RS, 23. 4. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na slovenskem multiplikativnem dogodku (prvi dan): 25. 4. 2024: LinkedIn

Predstavitev projekta v obliki novice na portalu Mojaobcina.si, 25. 4. 2024

Primer dobre prakse na spletni strani nacionalne agencije CMEPIUS, 25. 4. 2024

Predstavitev projekta na portalu EPALE, 8. 5. 2024: SLO / ENG

Vabilo na online multiplikativni dogodek s predstavitvijo projekta na portalu Mojaobcina.si 

Predstavitev projekta (ob zasajanju paradižnika) stanovalcem Doma starejših občanov Kranj, 13. 5. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov med novicami Evropskega foruma tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja - EfVET, 29. 4. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov delodajalcem gorenjske regije, 14. 5. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na slovenskem multiplikativnem dogodku (drugi dan): 15. 5. 2024

Predstavitev projekta predavateljem Višje strokovne šole BC Naklo, 16. 5. 2024

Predstavitev projekta (ob zasajanju paradižnika) stanovalcem Doma starejših občanov Naklo, 20. 5. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na slovenskem multiplikativnem dogodku (prvi dan): 28. 5. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na slovenskem multiplikativnem dogodku (online, prvi dan): 28. 5. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov delodajalcem gorenjske regije, 11. 6. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na slovenskem multiplikativnem dogodku (drugi dan): 18. 6. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov predstavnikom poljske občine Naklo, 21. 6. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov v strokovni reviji Moje podeželje, junij 2024

Predstavitev projektnih rezultatov v EURASHE Newsletter, junij 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na mednarodni online konferenci EDUizziv, 26.–28. 6. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na 5. nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, 6. in 7. 11. 2024

Predstavitev projektnih rezultatov na 8. konferenci VIVUS, 21. 11. 2024