Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Program Erasmus+

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa za obdobje 2021 - 2027. Študentom omogoča pridobivanje različnih osebnih in strokovnih kompetenc ter pomembno življenjsko izkušnjo. V okviru programa lahko v tujini opravite del študijskih obveznosti ali praktičnega usposabljanja, razširite mrežo poznanstev, spoznavate sisteme izobraževanja v različnih državah, pa tudi potrebe evropskega trga dela.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnosti. Poudarja predvsem vsebine kot so vključevanje, ohranjanje okolja (Zeleni Erasmus), prehod na digitalno družbo ter aktivno sodelovanje v demokratičnem življenju.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na povezavi: https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/erasmus/

Izkoristite priložnosti, ki vam jih nudi Erasmus+. Potujte, raziskujte in napredujte.OSNOVNI POGOJI ZA PRIJAVO             POSTOPEK PRIJAVE NA MOBILNOST             FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI

 

PRED, MED IN PO MOBILNOSTI            RAZPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24             POMEMBNI OBRAZCI

 
ZELENI ERASMUS

Skrb za okolje in podnebni ukrepi so ključna prednostna naloga Evropske unije, zato tudi program Erasmus+ daje velik poudarek varovanju okolja s pomočjo okolju prijaznih praks in trajnostnega ravzvoja. 

V prihodnjih letih bo program pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja. 

Več o Zelenem Erasmusu si preberite na povezavi: https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/zeleni-erasmus/

 

Priporočila udeležencem za bolj zelene mobilnosti v okviru programa Erasmus + (letak)

Priročnik za implementacijo okolju prijaznih praks v projektih programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja
EVROPSKA ŠTUDENTSKA IZKAZNICA IN DIGITALIZACIJA UPRAVLJANJA Z MOBILNOSTMI

Pobuda za Evropsko študentsko izkaznico (ESC) bo vzpodbudila in okrepila mobilnost študentov. Cilj pobude za ESC je okrepiti Evropski izobraževalni prostor z izdelavo enotne vstopne točke, preko katere boste študenti lahko upravljali z vsemi vidiki mobilnosti. 

Kaj to pomeni za vas študente?

Da bi dosegli zgoraj omenjene cilje, potekajo trije ključni projekti:

Projekt "Erasmus Without Paper" (Erasmus brez papirja)
V okviru projekta se vzpostavlja sistem za izmenjavo podatkov o študentskih mobilnostih ter sistem za upravljanje mobilnosti. Vzpostavlja se spletna stran Online Learning Agreement+ ter Mobilna aplikacija Erasmus+ (Erasmus+ App), preko katerih se študenti lahko prijavijo na razpis za udeležbo na mobilnostih, prejemate obvestila in urejate vse potrebno v zvezi z učnim sporazumom. 
Za več informacij kliknice na povezavo: https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

Projekt "My AcademicID" 
V okviru projekta nastaja infrastruktura za upravljanje digitalne identitete. Za več informacij kliknite na povezavo: https://myacademic-id.eu/

Projekt "European Student Card" 
Projekt se ukvarja z enotno oznako evropskih študentskih izkaznic ter ustvarjanjem unikatnih identifikatorjev. Za več informacij kliknite na povezavo: https://europeanstudentcard.eu/
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946