Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Upravljanje podeželja in krajine (UPK)


V programu Upravljanje podeželja in krajine boste študenti pridobili potrebno znanje in veščine za gospodarno upravljanje kmetije, v luči trajnostnega razvoja in podjetništva. 

Poglobili boste teoretično in praktično znanje o kmetijstvu, podeželju in pridobili celosten pogled na podeželje in krajino

Bolje boste razumeli soodvisnost naravnih, okoljskih, tehnoloških, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikov na podeželju in njihov pomen za trajnostni razvoj.

Natančneje boste razumeli, kaj pomeni odgovoren odnos do okolja, kakovosti in kako se vse to odraža na enonomiki poslovanja. Znali boste učinkovito organizirati, izvajati in spremljati kmetijsko proizvodnjo, predelavo in dodelavo kmetijskih proizvodov in preostalih dejavnosti na podeželju.

S tem znanjem boste lahko zagotovili kakovost kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev ter zadovoljili sodobne zahteve in potrebe potrošnikov. 

Pri svojem delu boste lažje sprejemali strokovne odločitve, oblikovali celostno tržno strategijo, razvijali blagovno znamko in uvajali sodobne metode trženja v kmetijstvu in drugih dejavnostih na podeželju. 

Z zaključkom programa si boste pridobili naziv Inženir/-ka kmetijstva in krajine (okr. Inž. kmet. in kraj.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 
 

Oglejte si: