Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Deblo++


PROJEKT DEBLO++

Projekt Deblo++ je projekt Evropskega inovativnega partnerstva (EIP).

Projekti EIP se izvajajo v okviru ukrepa Sodelovanje, ki podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi je akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

Ukrep je zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki imajo za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega je poseben poudarek namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Splošni cilj projekta je izboljšati gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji. 

V okviru projekta se bo vzpostavila digitalizirana platforma, s pomočjo katere bodo lastniki gozdov prišli do pravih informacij (lokacijska informacija, specifike gozdne posesti ...) za kar najboljšo podporo pri odločanju o trajnostnem upravljanju gozdov in obgozdnih zemljišč. Platforma bo omogočila tudi dostop do storitev, ki lahko lastnikom gozdov olajšajo izrabo ali nego gozda - dostop do profesionalnih storitev po najboljši ceni. 

Ostali cilji, ki jih bo zasledoval projekt so še: ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih ter na obgozdnih zemljiščih, trajnostno upravljanje z gozdovi, prilagajanja podnebnim spremembam, organizacija izkoriščanja gozdov iz ekonomskega in okoljskega vidika ter spodbujanje komunikacije in sodelovanja med lastniki in upravljalci gozdov ter ostalimi deležniki. 

Partnerji v projektu:

Trajanje projekta: 2020 - 2023

Brošura projekta

 

AKTIVNOSTI

Poglejte si aktivnosti na projektu.