Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Možnosti nadaljevanja študija


Vir: Bigstock

Diplomanti naše šole lahko svoje izobraževanje nadaljujejo na katerem od visokošolskih programov v skladu z 9. členom Meril za prehode med študijskimi programi: “V skladu z merili višješolskega ali visokošolskega zavoda za prehode in priznavanje opravljenih študijskih obveznosti se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.”

Več o tem preberite v e-učilnici Karierni center.


Za možnosti razvoja svoje kariere lahko obiščete portal SOK, ki ima v zadnjih mesecih dodane nove funkcionalnosti.

Register SOK med drugim omogoča dva načina iskanja: osnovno iskanje po imenu kvalifikacije ter napredno iskanje po različnih parametrih kvalifikacij ter tudi možnost primerjave do treh kvalifikacij. Mnogi uporabniki, ki pridobijo informacije o kvalifikacijah iz registra SOK, se odločajo o nadaljnji poti, ki jo bodo ubrali bodisi v službi bodisi v nadaljnjem izobraževanju. Pri tem jim lahko pomaga prikaz karierne poti, ki je viden pri vsaki kvalifikaciji ter prikaže možno napredovanje po kvalifikacijah znotraj področja izbrane kvalifikacije. Kvalifikacijam so dodani opisi poklicev ter možnost video predstavitve za posamezne kvalifikacije. Pregleden prikaz kvalifikacij posameznikom omogoča, da svoje znanje bolj natančno umestijo, ga ovrednotijo in se zato lažje odločijo za želeno poklicno pot. 

Publikacija Načrtuj svojo karierno pot (Slovensko ogrodje kvalifikacij za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EUSlovensko ogrodje kvalifikacij za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EU)


Vir: Shutterstock

Mini vodič za iskanje zaposlitve je objavljen na povezavi - TUKAJ.