Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Pastor EA, Erasmus+
Kmetijstvo se danes sooča s številnimi globalnimi  težavami, kot so: podnebne spremembe, zmanjševanje biotske pestrosti, onesnaženost okolja, zmanjševanje rodovitnih kmetijskih površin in večanje potreb po hrani. Planinsko-kraško pašništvo oziroma pastoralizem kot ena od najstarejših in zelo pomembnih tradicionalnih načinov kmetijske dejavnosti seveda ni izjema, saj se v hitro spreminjajočem svetu prav tako sooča s številnimi izzivi, ki so v evropskih državah precej podobni. Seveda je spopadanje z njimi različno, saj je povezano z geografskimi in demografskimi posebnostmi, predvsem pa s kmetijsko politiko, ki jo vodi posamezna država v Evropski uniji (EU). Kljub temu na ravni EU obstaja skupno zavedanje o pomenu planinsko-kraškega pašništva za kmetijstvo, še posebej na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD-območja), in posledično o ohranjanju ekonomskih, kulturnih in okoljskih vrednot, ki so povezane z njim. Izmenjava izkušenj in povezovanje ter skupno iskanje rešitev v evropskem prostoru so zelo pomembni in zato jih močno podpira tudi EU.

Biotehniški center Naklo je skupaj s strokovnjakom dr. Matejem Vidrihom z Biotehniške fakultete v Ljubljani v tem kontekstu vključen v mednarodni projekt Pastoralism EA, v katerem sta še partnerja iz Francije (L'Institut Agro-Montpellier SupAgro-Institut de Florac) in Španije (Federacion de Escuelas Agrarias de Galicia). Vsi partnerji smo tako ali drugače povezani z izobraževanjem in eden glavnih ciljev projekta je oblikovanje novih vsebin ter načinov vključevanja planinsko-kraškega pašništva v izobraževalne programe glede na skupne težave, ki so povezane s tem področjem. Naše skupne ugotovitve so, da se soočamo s podobnimi težavami in da je kontekst planinsko-kraškega pašništva podoben v vseh partnerskih državah.

Glavne težave, s katerimi se sooča pašništvo v vseh treh državah, so:

Glede na ugotovitve smo si v projektu zastavili naslednje cilje:

Objave:

Povezava na uradno stran projekta: https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/PastorEA/?PagePrincipale

Koordinator za Biotehniški center Naklo: Tomaž Levstek (tomaz.levstek@bc-naklo.si)
Aktivnosti v projektu
 

STROKOVNO USPOSABLJANJE V SANTIAGU DE COMPOSTELA (ŠPANIJA) V OKVIRU PROJEKTA PASTOR EA (Erasmus +) 

V projektu sodelujemo s partnerjema iz Francije (L'Institut Agro-Montpellier SupAgro-Institut de Florac) in Španije (Federacion de Escuelas Agrarias de Galicia). Vsi partnerji smo tako ali drugače povezani z izobraževanjem in eden od glavnih ciljev projekta je oblikovanje novih vsebin in načinov vključevanja planinsko-kraškega pašništva v izobraževalne programe glede na skupne probleme, ki so povezani s tem področjem.

Glavni namen usposabljanja je bila izmenjava znanj, izkušenj, politik in strategij reševanja ter primerov dobrih praks med partnerskimi državami na področjih:

 
STROKOVNO USPOSABLJANJE V FLORAC, FRANCIJA

Tema strokovnega usposabljanja je bila ohranjanje pastirstva v povezavi z ohranjanjem biodiverzitete travinja in njegove proizvodnosti in prakse prihodnosti, ki ohranja procese v naravi in blaži negativne posledice podnebnih spremememb. V vsem tem dogajanju bodo imeli pombno vlogo krajinski, regijski in nacionalni parki.