Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izkušnje s prakse


Praksa v Zavodu za turizem Dolina Soče

Jakob Kurinčič, 2. letnik Naravovarstva, je prakso opravljal v Zavodu za turizem Doline Soče.

Jakob je praktično izobraževanje opravljal v obliki raziskovanja in fotografiranja slapov. Najprej je načrtoval in ugotavljal, kateri slapovi sploh obstajajo ter pregledoval vse podatke, ki so že na voljo. Za tem je načrtoval pot do njih, ugotavljal dostopnost, časovni okvir. Nato je sledilo delo na terenu, fotografiranje slapov in raziskovanje njihove okolice. Včasih slapov ni našel takoj ali pa jih je bilo težko fotografirati zaradi slabe svetlobe. Na koncu je sledilo še urejanje fotografij v za to namenjenem programu. Izbor najboljših fotografij je poslal svoji mentorici za arhiv. Presenetilo ga je, koliko potokov s slapovi obstaja, saj jih je na cca 50 km zračne razdalje vzorčil kar 53, število pa je gotovo še trikrat višje. Praktično izobraževanje je bilo zelo zanimivo, saj je počel to, kar ga je že od nekdaj zanimalo: raziskovati in fotografirati slabo raziskane grape, potoke in slapove ter jih predstaviti ljudem. To je pomembna naloga, saj lahko včasih ena fotografija ohrani celoten ekosistem na nekem območju, ki se ga zaradi tega zavaruje. 
Praksa v Ljubljanskih mlekarnah

Bor Maksimilijan Okorn, 1. letnik Živilstva in prehrane, je prakso opravljal v podjetju Ljubljanske mlekarne, d. o. o.

V okviru prakse je Bor delal v proizvodnji, kjer je pridobil izkušnje za delo v živilskem obratu. Najprej je bil razporejen na oddelek za proizvodnjo sladoleda, kjer je pomagal pri pakiranju škatel za transport ter mešanju mase za sladoled. Kasneje je delo opravljal tudi na oddelku za sladoled, kjer je bil zadolžen za nadzor strojev. Del prakse je opravljal tudi v laboratoriju, kjer je imel priložnost spoznati, kako pomembno vlogo imajo laboratoriji za uspešno ter varno obratovanje živilskega podjetja. V laboratoriju je pomagal na oddelku za senzoriko, večino časa pa je delal v komorah, kjer nadzirajo trajnost njihovih izdelkov. Od strokovnjakov je pridobil veliko znanja iz živilske stroke in izkušenj dela v profesionalnem okolju.
Praksa na Zavodu RS za varstvo narave

Katja Šubic, študentka 2. letnika Naravovarstva, je prakso opravljala na Zavodu RS za varstvo narave, OE Kranj.

V času praktičnega izobraževanja je Katja opravljala različne naloge: pisanje mnenj na vloge brez statusa in s statusom EPO, vpisovanje podatkov v NV atlas, terenski ogledi in popisi, skrb za arhiv, presnemanje arhivske vsebine iz CD-jev, urejanje Excelovih tabel, koordiniranje dogodka očistimo gorenjsko invazivk, pomoč pri izvajanju vsakoletnega prenašanja žab čez prometne ceste in postavljanje ograj, strežba na sestankih, skrb za službene avtomobile (pejala avtomobile na servis ter na zunanje in notranje čiščenje), skrb za čistočo na delovnem mestu, najpomembnejša vloga od vseh pa je bilo nadomeščanje tajnice v času odsotnosti in v času dopustov. Takrat je opravljala vse naloge, ki jih opravlja tajnica, od sprejemanja pošiljk in pošte do pospravljanja arhiva, komuniciranja s strankami in vpisovanja novih vlog ipd. 
Praksa v Krajinskem parku Strunjan

Teo Gajšak, študent 2. letnika Naravovarstva, je prakso opravljal v Krajinskem parku Strunjan. 

Teo je večino delavnega časa preživel na terenu. Dela, ki jih je opravljal med prakso, so bila: odstranjevanje različnih tujerodnih vrst, ki so prisotne v parku (bambus, veliki pajesen in luskasta nebina), obnova varnostne ograje vzdolž učne poti, preusmerjanje turistov z lokalnih cest, podajanje informacij turistom o mesečevem zalivu ter nadzorovanje lokalnih cest zaradi nepravilnega parkiranja. Opravljal je tudi nekaj manjših pisarniških del.

 
Praksa na posestvu Biotehniškega centra Naklo

Anže Novak, študent 1. letnika Upravljanja podeželja in krajine, je prakso opravljal na posestvu BC Naklo. 

Na praksi je Anže povezoval teoretično znanje dela v živinoreji s praktičnim izkušnjami pri proizvodnje krme, pripravi krmnega obroka in pridelavi mleka. Njegovo delo je obsegalo tudi gnojenje kmetijskih površin, pri čemer je moral ustrezno korigirati količino gnoja glede na površino. Pridobil si je tudi nekatera znanja s področja trženja mleka in mlečnih izdelkov.
Praksa v Dvorcu Visoko

Žiga Primožič, študent, 2. letnika Naravovarstva, je prakso opravljal v Dvorcu Visoko. 

Žiga je med praktičnim izobraževanjem na Dvorcu Visoko opravljal vzdrževalna dela, skrbel za teniško igrišče ter pripravljal prostore za različne dogodke, kot so koncerti in večerne prireditve. Naučil se je tudi osnov gostinskega obratovanja v kavarni Visoko ter sodeloval pri vzdrževanju občinskih površin. 
Praksa v Postojnski jami

Primož Zelen in Rok Brišar, študenta 1. letnika Naravovarstva, sta prakso opravljala v Postojnski jami. 

Primoževa praksa v Postojnski jami je bila poučna in zanimiva, saj je delal kot avdio vodič, vodič in čuvaj. Bolje se je spoznal z našim krasom in s tovrstnim ekosistemom. Všeč mu je bilo delo z ljudmi in sodelavci, ki so mu z veseljem pomagali. Kot vodnik se je naučil, kako predavati ljudem in kako odreagirati v nekaterih primerih. Ker je moral govoriti tudi angleško, je zelo izboljšal znanje angleškega jezika. Kot čuvaj je skrbel za čistočo in red v jami ter pomagal ljudem, ki so potrebovali pomoč.

Rok je v Postojnski jami delal kot avdio vodič, čuvaj ter skrbnik Proteusove jame (Vivarija). Pri avdio vodenju mu je bilo zelo všeč delo z ljudmi, nadgradil je tudi svoje znanje angleškega jezika. Hkrati ga je delo spodbudilo k učenju novih jezikov. Kot čuvaj je imel nalogo pobiranja smeti po turistični poti ter skrbeti za ljudi, predvsem za starejše osebe in invalide, ki so zaostajali za skupino oz. skupini niso mogli več slediti. Opravljal je tudi delo skrbnika Proteusove jame ali z drugo besedo Vivarija. Vivarij je v bistvu jama oz. rov, ker se ob turistični poti nahajajo številni akvariji. V teh akvarijih si lahko obiskovalci ogledajo nekatere jamske živali. Rokova naloga je bila pobiranje smeti ob turistični poti, deljenje avdio naprav ter usmerjanje turistov. 
Praksa v Postojnski jami je bila zanj zelo zanimiva izkušnja. Poleg raznih del je spoznal tudi veliko sodelavcev, ki so bili zelo prijazni, ter mu z veseljem priskočili na pomoč. Presenetilo ga je predvsem vodstvo, ki je (še posebej v visoki sezoni obiska) spodbujalo zaposlene do ekipnega dela, medsebojne pomoči in komunikacije. Na praksi je pridobil tudi veliko znanja o Postojnski jami, njenem nastanku, zgodovini, ter nadgradil svoje znanje o krasu ter jamskem ekosistemu.

Praksa v Vzrejni hiši Barbana in trgovini Domačija

Neža Bohinc, študentka 1. letnika Naravovarstva, je prakso opravljala v Vzrejni hiši Barbana, kjer se ukvarjajo z vzrejo in prodajo lipicancev, ter v trgovini za polje, vrt, dom in domače živali Domačija.

V trgovini se je veliko naučila o sadikah, varstvu posevkov, vodenju evidenc, naročanju surovin in prevzemu le-teh, vnašanju dobavnic. Pridobila je tudi znanje o upravljanju kmetijske trgovine. Najbolj všeč pa ji je bilo delo s konji. V Vzrejni hiši Barbana je spoznala nove metode učenja in treninga žrebet in rokovanje s plemenskimi žrebci. Trenirala je konje v vpregi, ki se pripravljajo na tekmovanja. Sodelovala je pri učenju žrebet za vožnjo s prikolico, pri tuširanju, vzdrževanju kopit in vodenju žrebet na oglavki. Žrebeta so se pripravljala na ocenjevanje, na katerem je v preteklih letih vzrejna hiša Barbana vedno dosegala odlične rezultate.
Praksa v Arboretumu Volčji Potok

Urban Zore, študent 2. letnika Hortikulture, je prakso opravljal v podjetju Arboretum Volčji Potok. 

Urban je delal tako na terenu, kot tudi v samem parku in v proizvodnji. Pri delu na terenu se je naučil veliko novih stvari ter spoznal mnogo ljudi/strank. V okviru prakse je opravljal mnogo različnih del, in sicer zasajal grede v mestih, polagal in kosil trato, obrezoval grmovnice, zasajal korita, zasajal rastline, izvedel zasaditve vrtov ipd. Delo je potekalo tudi pri strankah na domovih. Na koncu praktičnega izobraževanja je delal tudi v parku, kjer je sodeloval pri obrezovanju parkovne drevnine in grmovnic ter okrog njih nasipal zastirko. Poskrbeti je bilo tudi potrebno za lep izgled gredic ter samih poti.
Praksa v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Lan Višnovar, študent 2. letnika Naravovarstva, je prakso opravljal v okviru Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Praktično izobraževanje je v celoti opravil na terenu. Njegovo delo je obsegalo vzdrževalna dela v naravnem rezervatu, košnjo trave, kopanje gnezdilne stene za breguljke in izvajanja različnih popisov ptic.
Praksa v Zbirnem centru Zarica

Lara Božič, študentka 1. letnika Naravovarstva, je prakso opravljala v Zbirnem centru Zarica, Komunala Kranj. 

Na tem delovnem mestu je Lara svetovala strankam, kam naj sortirajo oz. reciklirajo svoje odpadke – razne kovine, nevarne odpadke, kosovne odpadke in reciklate. Delala je na jutranji in popoldanski izmeni in pri tem na dan napravila tudi do 30.000 korakov, saj zbirni center obišče veliko strank.
Praksa v vrtnem centru Eurogarden

Alenka Malovrh, študentka 1. letnika Upravljanja podeželja in krajine, je prakso opravljala v vrtnem centru Eurogarden v Podsmreki.

Vrtni center Eurogarden je del družinskega podjetja Rotar, d. o. o., ki se ukvarja s prodajo in servisiranjem kmetijskih ter vrtnih strojev in pripomočkov. V 200 urah prakse je Alenka spoznala notranji agro oddelek, ki obsega artikle namenjene kmetijski oziroma vrtnarski rabi (semena trav, detelj, poljščin, mineralna gnojila, organska gnojila, vrtnarski pripomočki, pašna oprema), kmetijsko apoteko ter zunanji oddelek (zemlje, večje količine gnojil, protitočne mreže, zaščitne mreže, mreže proti plevelu, mreže za senco, okrasno lubje, okrasni pesek, okrasni in sadilni lonci). Njene naloge so bile prevzemanje robe, zlaganje robe na police, pripravljanje spletnih naročil kupcev in artiklov za interne prenose med skladišči, urejanje centra in artiklov na policah ter seveda skrb za stranke. Med opravljanjem praktičnega izobraževanja je prejela veliko strokovnih in tudi splošnih kompetenc, predvsem pa ogromno novih izkušenj in širok spekter znanja.
Praksa v Vrtnariji Antolin

Tjaša Koder, študentka 1. letnika Hortikulture, je prakso opravljala v Vrtnariji Antolin v Radovljici. 

Tjaša je na praksi spoznala veliko sodelavcev, ki so bili zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Seznanila se je z različnimi, zanjo novimi, sortami sadik zelenjave, balkonskega cvetja ter cvetja za grobove. Naučila sem je dela s sadilnim in sejalnim strojem, povabljena pa je bila tudi na teren, kjer je z mentorico in še dvema sodelavkama urejala okolico v Radovljici. Nasadile so okrasno cvetje pri križiščih, v koritih pri komunali v Radovljici in koritih v starem mestnem jedru. V okviru prakse je polnila tudi mize s sadikami zelenjave v multi ploščah in pomagala ter svetovala strankam pri nakupu zelenjave.
Praksa v Komunali Kranj

Nik Pišek, študent 1. letnika Naravovarstva, je prakso opravljal v Javnem podjetju Komunala Kranj.

Nik je praktično usposabljanje opravljal v javnem podjetju Komunale Kranj, v sklopu čistilnih naprav. Na praktičnem izobraževanju se je naučil delati v laboratoriju Komunale Kranj, pravilno vzeti vzorce različnih snovi (npr. vode), pravilno pregledati malo čistilno napravo, analizirati podatke vzorcev, ki smo jih pridobili ter pravilno ravnati z vzorčevalniki. Veščine, ki jih je pri tem pridobil, pa so: natančnost, točnost, učljivost, poslušnost, sposobnost medsebojne pomoči ter prijaznost.

Nik je o praksi povedal: "Delo, ki sem ga opravljal, je bilo zelo razgibano, saj smo hodili po terenu in opazovali ter pregledovali male čistilne naprave, kar me je presenetilo, saj si nikoli nisem znal predstavljati, kako to dejansko izgleda. Odločitve za opravljanje praktičnega izobraževanja ne bi nikoli spremenil, saj sem na delo odhajal z največjim veseljem. Imel sem zelo razgiban delavnik, kar mi zelo odgovarja, saj nisem bil ves čas na istem delovnem mestu, vendar sem se preizkusil v veliko novih veščinah."

 
Praksa v Zavodu 404 - mladinskem tehnološkem centru

Lea Albreht, študentka 2. letnika Naravovarstva, je prakso opravljala v Zavodu 404 - mladinskem tehnološkem centru.

Zavod 404 je mladinski tehnološki center, katerega poslanstvo je »vzgajati ustvarjalce, ne le porabnike energije«. Navdih za kratko ime zavoda je nastal po napaki spletnega brskalnika. Ko odpreš povezavo do spletne strani, ki je ni možno najti ali ne obstaja (več), se pokaže prazna stran z napisom »Error 404«. Iz tega je nastal njihov moto, da če česa ne najdeš ali ne obstaja, lahko narediš kar sam.

Zavod strmi k ustvarjanju novih tehnologij s smernicami trajnostnega razvoja. Dejavnost se deli na izobraževalno in razvojno-izobraževalni del, pri katerem je sodelovala tudi študentka. Izvajajo tehniške dneve, sobotne delavnice, poletne tedne, celoletne programe in druge aktivnosti za osnovne in srednje šole. Izvajali so tudi delavnice za upokojence, sodelujejo z dijaki in študenti pri projektnih, diplomskih in magistrskih nalogah, želijo pa še razširiti nabor aktivnosti. V razvojnem delu ustvarjajo izume, ki bi pripomogli v zdravstvu, elektrotehniki, aviatiki itd.

Besede študentke: "To je bilo eno mojih najljubših delovišč praktičnega izobraževanja. Ostajamo v dobrih odnosih in smo tudi dogovorjeni za nadaljevanje sodelovanja. Toplo priporočam vsem, ki so se pripravljeni učiti tudi stvari izven cone udobja, izven stroke, saj lahko nova znanja med seboj koristno uporabiš v vsakdanjem življenju."

 
Praksa na kmetiji Pr' Boltarč

Tanja Trojar, študentka 2. letnika Upravljanja podeželja in krajine, je prakso opravljala na kmetiji Pr' Boltarč.

Hribovska kmetija Pr' Boltarč se pretežno ukvarja z živinorejo in gozdarstvom, zato je Tanja večino novega znanja pridobila predvsem iz področja živinoreje. Spoznala je, da življenje na hribovski kmetiji poteka nekoliko drugače kot na ravninskih kmetijah. Praktično delo jo je zelo veselilo, saj je imela veliko stika z živalmi in naravo, predvsem pa je spoznala, kako trajnostno skrbeti za naše okolje ter ga ohranjati takšnega, kot je.
Praksa v Triglavskem narodnem parku

Vid Medja Peskar, študent 1. letnika Naravovarstva, je prakso opravljal v Triglavskem narodnem parku. 

Triglavski narodni park je javni zavod, ustanovljen je bil leta 1981. Glavni namen TNP je v ohranitvi naravnih in kulturnih vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti neživega sveta. Študent je bil v zavodu uveden v razna dela in dejavnosti, od računalniškega dela, urejanja dokumentacije pa do terenskega dela, popisovanja rastlin, urejanja okolice ali opazovanja in dogovarjanja o delih na določenih območjih. V času prakse je pridobil veliko znanja in nadgradil svoje kompetence. 
Praksa v Cvetličarni Flora

Katja Ravnikar, študentka 2. letnika Hortikulture, je prakso opravljala v Cvetličarni Flora. 

Cvetličarna se nahaja v središču Škofje Loke in ohranja tradicijo že več kot 50 let. V cvetličarni je Katja pridobila veliko novih idej za zavijanje sveč, poročnih daril ter ideje za razne dekoracije izložb in prostorov. Pridobila je veliko novega znanja oskrbe, nege rož, od mentoric pa spodbudo in motivacijo za delo ter koristnih nasvetov in izkušenj pri prodaji. 
Praksa v mlekarski delavnici BC Naklo in Mesarstvu Rešet

Mateja Macorig, študentka 1. letnika Živilstva in prehrane, je prakso opravljala v mlekarski delavnici BC Naklo in Mesarstvu Rešet

Mateja je prakso opravljala v mlekarski delavnici BC Naklo, kjer je pridobila znanje o predelavi mleka in izdelovanju določenih mlečnih izdelkov. Sodelovala je pri izdelavi jogurtov, kremnih jogurtov, skute in drugih izdelkov. Praktično izobraževanje je opravljala tudi v družinskem mesnopredelovalnem podjetju Mesarstvo Rešet, ki izdeluje lastne mesne izdelke in z njimi oskrbuje gostilne in hotele. V podjetju je tudi zaposlena in se uvaja za živilsko tehnologinjo. Dela v pisarni in tudi v proizvodnji. Praksa v sadni drevesnici Studenec

Blaž Dimnik, študent 1. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine, je prakso opravljal v sadni drevesnici Studenec.

Drevesnica se nahaja v neposredni bližini Ljubljane in ponuja veliko različnih vrst sadnih rastlin. V sklopu prakse je Blaž opravljal razna dela s stroji (oranje, predsetvena obdelava tal ...), spoznaval načine cepljenja drevja, sodeloval pri prodaji in svetovanju ...  Spoznal je postopek vzgoje kvalitetnih sadik od začetka pa do zadovoljne stranke. Drevesnico kot delovišče priporoča vsem študentom, ki jih to zanima in imajo radi sproščeno delovno vzdušje ter si želijo novih znanj s področja drevesničarstva.
Praksa na kmetiji Pr' Popr

Jošt Košir, študent 1. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine, je prakso opravljal na domači kmetiji Pr' Popr

"Praktično usposabljanje sem opravljal na domači kmetiji, po domače Pr´Popr, na kateri je osrednja dejavnost turizem. Poleg manjšega hleva je počitniška hiša, ki jo oddajamo turistom, ki prihajajo iz vseh koncev sveta. Tu lahko občutijo pristno življenje na podeželju, kjer si sami lahko naberejo sadje in zelenjavo z domačega vrta. Moje praktično usposabljanje je tako vključevalo veliko dela z ljudmi in kmečkimi opravili na kmetiji. Našim gostom nudimo delavnice polstenja, izdelovanja lesenih izdelkov, sprehode z alpakami, jahanje ponijev in izposojo električnih koles. Vodenje teh je bilo vključeno v mojo prakso. Možni so tudi ogledi in hranjenje drugih živali kot so ovce, kokoši, race, prepelice in pujs. Praksa na kmetiji je zelo pestra in raznolika. Našo ponudbo imamo predstavljeno na Instagram in Facebook strani alpacasbarn.

Turizem se na naši kmetiji zelo razvija, iščemo nove ideje in izpopolnjujemo stare, gostom želimo omogočiti čim boljše bivanje. Pomemben je njihov odziv na našo ponudbo, to nam pomaga pri izboljšavi same ponudbe in tudi našega dela. Nastanitev pri nas je zelo primerna za vse starosti, najbolj pa uživajo otroci, ki lahko kadarkoli obiščejo živali in s tem pridobijo občutek za delo z njimi. Ne glede na to, da stalno izboljšujemo in širimo ponudbo, temu še kmalu ne bo konca. Načrti za prihodnost vključujejo ureditev novega apartmaja na toplarju, kjer bodo dobrodošli pohodniki in kolesarji, ki bi potrebovali prenočišče le za kak dan. Zraven pripravljamo tudi prostor za manjši kamp. Če vas zanima več, nas obiščite in z veseljem vam bomo to razkazali."
Praksa v vrtnem centru Kalia

Uroš Podgoršek, študent 1. letnika programa Hortikultura, je prakso opravljal v Vrtnem centru Kalia na Jesenicah

"Moje delo v poslovalnici Kalia Jesenice je zajemalo zalivanje, čiščenje rastlin, oskrbo rastlin, pripravo rezanega cvetja za prodajo, prodajo, delo na blagajni, svetovanje in pomoč strankam, pa tudi izdelavo šopkov, presajanje rastlin ter zasajanje korit in nasadkov. Pri delu sem dobil izkušnje z delom pod pritiskom, timskim delom in komunikacijo s strankami in sodelavci, pridobil sem tudi nova znanja s področja hortikulture, cvetličarstva ter prepoznavanja in oskrbe rastlin."
Praksa v slaščičarni Kongresnega centra Brdo

Saša Ažbe, študentka 1. letnika živilstva in prehrane, je prakso opravljala v slaščičarni Kongresnega centra Brdo

"Praktično izobraževanje v prvem letniku sem opravljala v slaščičarni Kongresnega centra Brdo, kjer sem nadgradila svoje preteklo znanje slaščičarstva. Izdelovali smo makrone, pite, torte, potice, pralineje, cake popse ipd. S kolektivom smo vzpostavili zelo dobre medsebojne odnose, delo po končanem praktičnem izobraževanju nadaljujem."
Praksa v Komunali Kranj

Vita Knavs, študentka 1. letnika programa Naravovarstvo, je prakso opravljala v podjetju Komunala Kranj

"Prakso sem opravljala v podjetju Komunala Kranj, in sicer v sektorju odpadki. Delala sem na pretovoru in na zbirnem centru na Jezerskem. Ukvarjala sem se predvsem s popisom ekoloških otokov in posledično s posodobitvijo podatkov o ekoloških otokih. Prav tako sem sodelovala na sortirni analizi in pomagala pri predstavitvah Komunale Kranj po šolah. Občasno sem tudi upravljala s tehtalnim programom. Opravljanje praktičnega izobraževanja je bilo zanimivo in razgibano."

Video predstavitve po šolah: https://www.facebook.com/KomunalaKranj/videos/1152930212166204