Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

KOMPETENČNO-KARIERNO SREDIŠČE VSŠ (Competence & Career Centre oz. CCC)


Vir: Shutterstock

Spoštovani študenti in diplomanti,

Kompetenčno-karierno središče (Competence & Career Centre oz. CCC) na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo deluje z namenom informiranja, svetovanja in usmerjanja študentov in diplomantov na področju osebnega in strokovnega razvoja, pripravi za trg dela in navezovanja stikov z delodajalci. Zavedamo se, da slovenski (in evropski trg) delovne sile tudi višjim strokovnim šolam postavlja nove zahteve, kot so dvig kakovosti diplomantov, ki omogoča fleksibilnost zaposlovanja, uresničevanje zahteve in potrebe po vseživljenjskem učenju, krepitev sodelovanja z zaposlovalci …

Zato smo si na šoli zastavili kot eno izmed nalog, da študente že v času študija pripravimo, da so dobro strokovno podkovani in spoznajo načine, kako biti uspešen pri vstopu na konkurenčen trg delovne sile.

 

Študenti se za več informacij lahko obrnete tudi na predavatelje VSŠ.

NOVO! Postali smo lokalna točka za SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti) – kontakta za več informacij:


Vir: MMJ