Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovne vsebineOPIS DELOVANJA RECIRKULACIJSKEGA SISTEMA V UČNEM CENTRU NAKLO

V dveh bazenih se nahajajo ribe (1). Njihov pobeg iz bazenov preprečuje perforirana cev, ki je nameščena v centru bazena. Okrogla oblika bazenov omogoča kroženje vode, koncentracijo usedline v centru bazena in konstantno odstranjevanje grobih delcev.
Vsak bazen ima svoj usedalnik (2), kjer ostajajo grobi delci. Čiščenje usedalnika se izvaja z izpuščanjem majhne količine vode iz usedalnika (za kratek čas se dvigne navpična cev, ki je nameščena v centru usedalnika) v rezervoar z deževnico (3). Prečiščena voda potuje skozi preliv druge cevi v usedalniku, ki je navpično nameščena; višina te cevi določa višino vode v bazenu z ribami.
Delno prečiščena voda nadaljuje pot v biološki filter (4), v katerem se nahaja biomedij za bakterije, ki omogočajo razgradnjo amoniaka v nitrite in razgradnjo nitritov v nitrate. V kolikor se ne vpihuje zrak v biofilter, biomedij miruje na perforirani plošči. Voda se med gibanjem skozi biomedij  ki miruje dodatno mehansko prečisti. Pri takšni uporabi je potrebno občasno očistiti biomedij, čiščenje se pa izvaja z močnejšim curkom vode, pred tem se pa izklopi črpalka ter se odstrani cev, ki omogoča odtekanje vode v rezervoar z deževnico. Pri močnem krmljenju je potrebno vpihovati zrak v biofilter, na ta način se poveča zmogljivost biofiltra, saj je bakterijska aktivnost aerobna. Pri tem se odmrli biofilm konstantno odstranjuje iz biofiltra in potuje nazaj v sistem.
V zasebnem prekatu biofiltra se nahaja črpalka z plovnim stikalom. Delovanje črpalke praviloma ni konstantno, odvisno pa je od količine dotoka vode v bazen z ribami (pri večjem pretoku se bolj pogosto vklopi, oz. lahko deluje konstantno). Črpalka črpa vodo v rezervoar (5), ki se nahaja nad gladino bazenov z ribami. Iz bazena voda odteka z gravitacijo v cev, ki ima tri ventile. Dva ventila sta namenjena regulaciji dotoka vode v bazen z ribami, en ventil pa je namenjen uporavi vode v sistemu za rastline. Pred ventili se nahaja UV žarnica, ki dezinficira vodo. Del sistema je tudi puhalo z razvodi. Namejeno je prezračevanju bazenov z ribami, prezračevanju biofiltra in prezračevanju rezervoarja z vodo.