Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati


KONCEPT, REZULTATI in PRENOS V ŽIVLJENJE

Poklicno izobraževanje in usposabljanje na področju akvaponike spada med t.i. zelene poklice. Velik delež v kurikulumu bo imelo praktično usposabljanje ter izkušenjsko učenje;v učni enoti poteka proces gojenja rib in vrtnin, vendar predstavlja tudi »učni laboratorij«, kjer dijaki pridobivajo znanje in veščine, potrebne za upravljanje akvaponične enote.

Sliki: Lahek modularni akvaponični sistem (GLOBE) in Plavajoči sistem TECH-IA – podpora rastlinam pri naravnem čiščenju vode in oblikovanje primernega okolja za razmnoževanje rib

Modularno zasnovan kurikulum, ki ga bomo razvili v okviru projekta, bo tekom projekta tudi evalviran in optimiziran. Preveden bo v 5 jezikov ter javno dostopen na spletnih omrežjih.  

Izvajalci izobraževalnega programa se bodo udeležili usposabljanja ter pridobili izobraževalna gradiva. Tako bomo učiteljem omogočili, da na učence prenesejo znanja in veščine, s pomočjo katerih bodo lahko izkoristili priložnosti modernega kmetovanja, še posebej v urbanem okolju.

Preko tovrstnega izobraževanja želimo povečati prepoznavnost akvaponike ter tako pospešiti prenos znanj iz akademske v gospodarsko sfero.