Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Povezave


POVEZAVE DO TUJIH SPLETNIH STRANI

AKVAPONIČNO USPOSABLJANJE (ZDA):

4-dnevno usposabljanje je namenjeno študentom, ki si želijo nadgraditi svoje znanje o akvaponiki in akvaponiko spoznati iz poslovnega zornega kota. Gre za nadaljevalno usposabljanje, zato naj bi udeleženci že poznali osnove akvaponike, vrste sistemov, nitrifikacijski cikel ter osvojili strokovno terminologijo na področju akvaponike.

LEONARDO DA VINCI

IGRA Z VODO

Projekt Ekološki inženiring, ki je namenjen približevanju naravoslovja in povečevanju njegovega razumevanja pri osnovnošolcih, je podprla Evropska komisija v okviru 6. okvirnega programa (Znanost in družba).

Cilj projekta je razviti učno gradivo, ki na celovit način spodbuja osnovnošolce k raziskovanju osnov ekologije ter prek izkušenjeskega učenja k pridobivanju znanj o kroženju snovi v naravi in posledično o možnostih uporabe odpadne vode.

Ker je vsebina v projektu razvitega učnega gradiva del učnih načrtov pri naravoslovju in so bili pedagoški materiali razviti v tesnem sodelovanju z učitelji, lahko material uporabimo pri pouku naravoslovja.

VODA ZA ŽIVLJENJE - ROKE, MISLI IN SRCE

Program, ki je namenjen osnovnošolcem, vsebuje glavne vidike Integrirano upravljanje z vodnimi viri – trajnostno ravnanje z vodo, odpadno vodo in njeno ponovno uporabo.

Didaktična gradiva so dostopna študentom in učiteljem. Izobraževalni program in delavnice za učitelje so potekale v Jordaniji, Palestini in Mongoliji.

ZEBISTIS

Posledice »skoraj nič – energijske« gradnje so stavbe, ki so energijsko zelo učinkovite. Za delovanje take stavbe zadošča energija iz obnovljivih virov, proizvedena na stavbi ali v bližini.

V Evropi so bile razvite inovativne tehnologije in sistemi, ki ustrezajo standardom »skoraj nič – energijske« gradnje.

V projektu bodo analizirali različne primere dobrih praks »skoraj nič – energijske« gradnje na različnih tipih stavb iz držav partneric projekta KORANET ter njihovo prenosljivost v druge države.

AQUAEXCELL

Na spletni strani Evropskega zduženja raziskovalnih institucij na področju ribogojstva lahko dostopate do spletnih strani posameznih institucij in si tako olajšate dostop do aktualnih raziskav na področju ribogojstva.  

AKVAPONIKA V ITALIJI

Pregled akvaponičnih projektov v Italiji