Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mednarodni dan pismenosti


Mednarodni dan pismenosti

Pismenost je v šolah zelo pomembna.

Nič več ne velja, da je zadosti samo znati malo brati in se podpisovati.

Sedaj zaobjema že mnogo več funkcij: zgodovinsko-kulturne, znanstveno-tehnološke, moralne, estetsko-umetniške, državljanske, družbeno-komunikacijske …

Zato ker je pomembno učenje z branjem na Dan pismenosti začnemo z projektom Rastem s knjigo, kjer dijake 1. letnikov seznanimo s splošno knjižnico v Kranju in njenimi funkcijami v vseživljenjskim učenju.