Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mednarodni dan maternega jezika


Mednarodni dan maternega jezika

Materni jezik, materinščina ali prvi jezik je jezik, ki se ga naučimo od staršev. Spremlja na nas vse življenje in nam omogoča sporazumevanje.

V Sloveniji je to govorni in znakovni slovenski jezik. Slovenski jezik govorijo tudi izven meja naše države v Avstriji, Italiji, Avstraliji, Argentini, Kanadi in na Madžarskem.

Jezik je orodje za ohranjanje kulturne identitete naroda. Je kot živ organizem, ki je prisoten po svetu in doma.  Na njega moramo biti ponosni.

UNESCO je leta 1999 razglasil 21. februar za mednarodni dan maternega jezika. V spomin na leto 1952, ko so v Pakistanu ubili skupino bengalskih študentov, ki so zahtevali enakopravnost za svoj materni jezik bengalščino.

S tem so želeli opozoriti na potrebo po ohranitvi kulturne in jezikovne različnosti po svetu.