Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

E-katalog okrasnih rastline-PLANTING (O KATALOGU)

Spletni katalog okrasnih lesnatih rastlin, poimenovan e-planting, lahko najdete na povezavi:

www.eplanting.eu

V katalogu so s fotografijami in opisi predstavljene okrasne lesnate rastline, ki se najpogosteje uporabljajo v parkovnem vrtnarstvu držav Slovenija, Norveška in Španija (Kanarski otoki). Posamezna rastlina je predstavljena z botaničnim imenom, družino in skupino, v katero spada glede na uporabo. Opredeljen je namen rastline, njene botanične značilnosti, klimatski pogoji, v katerih uspeva, pa tudi določene posebnosti in okrasna vrednost.

Rastline, ki jih uporabljamo v zasaditvah, sadimo z namenom oz. na neko določeno mesto, zato je najpogostejše iskanje primernih rastlin s pomočjo filtra »katera rastlina kje«. V kolikor bi radi svoje iskanje zožili, pa imate na voljo še dodatne filtre, in sicer: skupina rastlin, botanične značilnosti(obdobje cvetenja) in klimatski pogoji (vlažnost tal, lokacija in Ph vrednost tal). Če imate v mislih točno določeno rastlino, jo lahko poiščete preko ključnih besed in na podlagi opisa preverite ali je primerna za zasaditev na določenem terenu. Priporočamo uporabo botaničnega imena rastline. Možno je tudi abecedno iskanje rastlin po botaničnih imenih, pri čemer se vam ob kliku na posamezno črko zvrstijo vse rastline, katerih botanično ime se s to črko začne. Rastline lahko shranjujete pod priljubljene, in sicer s klikom na zvezdico ob imenu rastline, pri čemer se le-ta obarva oranžno. Posamezno rastlino s pripadajočimi opisi in fotografijami pa je možno tudi natisniti.

 

e-PLANTING (ABOUT CATALOGUE)

e-catalogue of ornamental woody plants, named e-planting, can be found on the link:

www.eplanting.eu

The catalogue presents ornamental woody plants which are most commonly used in a park horticulture of Slovenia, Norway and Spain (Canary Islands). Plants are presented by photographs and descriptions. Each plant is presented by the botanical name, family and the group to which it belongs by its use. It is also defined by the purpose, botanical characteristics, climatic conditions, special features and decorative value.

We want to plant ornamental woody plants with a certain purpose or to a particular place, so we recommend searching for a suitable plant with a filter "which plant where." If you would reduce your search you can use additional filters which are:  group of plants, botanical characteristics (flowering period) and climatic conditions (soil moisture, soil pH and location). If you have a specific plant in mind, you can search via keywords. On the basis of the description you can check the suitability of planting to a specific terrain. We recommend using the botanical name of the plant. There is also an option of alphabetical search of plants by their botanical names. When you click on a certain letter, a list of plants whose name starts with that letter will appear.