Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice o projektu Nat2Care


December 2017:

Vabilo Nat2Care: "Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000"

Spoštovani

Vabimo vas na Uvodno predstavitev in tiskovno konferenco  projekta Nat2Care "Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih  območij Natura 2000" (Interreg V A Italija – Slovenija), ki bo v četrtek,  7. decembra v Palazzo Orgnani - Martina v Pušji vasi (Italija) s pričetkom ob 15.45.

Zaradi omejenega števila mest (na voljo je le 60 mest) vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca na tej povezavi https://docs.google.com/forms/d/1fb2-euhxDiy6M5z_LikQNLa-AFDnlPLS-WQ0skCjbDE/editPrijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Program je priložen spodnjemu vabilu.

Z veseljem vas bomo seznanili z aktivnostmi projekta, ki jih želimo izvajati.

Andrea Beltrame

Predsednik Naravnega parka Julijsko predgorje (vodilni partner)

Vabilo in obvestilo za medije:

Vabilo
Sporočilo za medije

photo: Marco Di Lenardo - Archivio PNPG


Marec 2018:

V sklopu projekta Nat2care smo organizirali srečanje partnerjev projekta na Biotehniškem centru Naklo. Partnerjem smo predstavili Biotehniški center in jim razkazali naše aktivnosti na ekološkem posestvu, kjer veliko dijakov in študentov opravlja praktična izobraževanja in usposabljanja.

Pogovorili smo se o napredovanju projekta in o aktivnostih, ki jih nameravamo izvajati v naslednjem obdobju poročanja. Prihaja pomlad in poletje ter s tem najbolj aktivno obdobje terenske dela. Aktivni bomo na območjih Natura 2000, ki jih projekt pokriva, in sicer v sklopu monitoringa izbranih vrst in izvajanja didaktičnih delavnic na terenu.

Foto: Marta Trevisan, sestanek partnerjev na BC Naklo


April 2018:

Izobraževalni seminar Biodiverziteta in monitoringi izbranih Natura 2000 vrst

V sklopu projekta Nat2Care smo se udeležili izobraževalnega seminarja, ki ga je organiziral partner v projektu - Triglavski narodni park (TNP). Predstavili so vse aktivnosti na projektu, še posebej pa aktivnosti monitoringa izbranih vrst, ki jih bodo izvajali v sklopu TNP. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) so razložili pojem biodiverzitete in poudarili pomen ohranjanja le-te. Veliko ljudi še ne razume popolnoma izjemne vrednosti in pomena biotske pestrosti in vpliva, ki ga ima na naše kakovostno in zdravo življenje. Veliko novega smo izvedeli o metodologijah vzorčenja alpskega kozlička, kozače, belke, in drugih sorodnih organizmov. Boljše sedaj razumemo tudi problematiko sodelovanja s skupnostjo in usklajevanja z deležniki pri uveljavitvi mirnih območjih.

Foto: TNP arhiv


Aplikacija iNaturalist za vse, ki ste aktivni opazovalci narave:

Z aplikacijo iNaturalist nam lahko pomagate pri spremljanju vrst, ki so vključene v aktivnosti monitoringa projekta Nat2care!

Prenesite brezplačno aplikacijo iNaturalist na vaš pametni telefon, se prijavite in poiščite projekt Nat2Care. Z nami lahko delite vaša opazovanja o zanimivih vrstah in nam jih pomagate zaščititi.

Aplikacija iNaturalist je enostavna za uporabo in varna tudi za otroke. Kaj še čakate, pomagajte nam pri opazovanju narave!

 

Link do aplikacije iNaturalist

Link do navodil za uporabo aplikacije


Prenehajmo s plastičnim onesnaževanjem!

22. aprila obeležujemo Svetovni dan Zemlje, ki je v letu 2018 posvečen mobilizaciji sveta za odpravo plastičnega onesnaževanja.

Plastike je v naših naravnih okoljih odločno preveč in se v naravi razkraja zelo počasi. V tem dolgem obdobju razkrajanja poškoduje živa bitja in onesnažuje naravo; jemlje prostor živim organizmom, onesnažuje podtalnico, živali se vanjo ujamejo ali jo zamenjujejo za hrano. S tem resno ogrožamo biodiverziteto v vodi in na kopnem.

V sklopu projekta Nat2Care ozaveščamo obiskovalce zaščitenih območji Nature 2000 o pravilnem obnašanju v naravi. Zagotovo v naravi ne puščamo plastičnih ali drugačnih odpadkov. Hkrati, če te odpadke najdemo v naravi, nam ni nič težko, če jih poberemo in jih odnesemo na mesto zbiranja in ločevanja odpadkov, kjer bodo pravilno naprej reciklirani in predelani v uporabne nove izdelke. S tem dajemo zgled našim otrokom in pomagamo ohranjati naravo tudi za bodoče generacije. 


Maj 2018

Po Naturi 2000 pod Jelovico

V sklopu projekta Nat2Care so dijaki Biotehniškega centra Naklo obiskali učno pot Grabnarca. Krožna pot, ki jih je vodila preko območij Nature 2000 pod Jelovico, poteka po območju, za katerega je značilna izredna pestrost živalskega in rastlinskega sveta. Tu še živijo redki potočni raki in simbol poti, povodni kos. Del vodne učne poti sodi pod zaščiteno območje Natura 2000. Dijaki so raziskovali vplive neživih dejavnikov na žive, določali rastlinske vrste, iskali biondikatorje, primerjali izvajanje dejavnosti v prostoru nekoč in danes. 


Ekskurzija na temo trajnostnega turizma v dolini Soče

Turizem in rekreacija v naravi sta v razmahu zaradi sodobnih smernic turističnega razvoja, ki se od množičnosti preusmerja h kakovosti, in spodbuja sprostitev v naravi ter bolj trajnostni življenjski slog.  Za razvoj turistično-rekreacijskih dejavnosti v zaščitenih predelih narave in znotraj področja Natura 2000, je potrebno zagotoviti dolgoročno ekološko naravnanost ponudbe, spodbujati ekonomske, socialne in okoljske vidike trajnosti in razvijati etičnosti in pravičnost za vse lokalne deležnike.

Primerna oblika turistične ponudbe, ki spodbuja trajnostni razvoj področjih Natura 2000, temelji na naravnih vrednotah in skromni ponudbi turističnih nastanitev. Z vidika varstva narave je najzanimivejši predvsem ekoturizem, ki upošteva načela ohranjanja narave in hkrati prispeva k ekonomskemu razvoju območja.

V sklopu strokovne ekskurzije na temo trajnostnega turizma, so si dijaki Biotehniškega centra Naklo ogledali del Soške poti (med Velikimi in Malimi koriti Soče), ki povezuje naravne vrednote v dolini Trente in Informacijsko izobraževalni center TNP v Trenti. Trento še danes zaznamujejo tropi ovac. Zato so si dijaki ogledali tudi bližnjo ekoturistično kmetijo Pri Plajerju, kjer iz ovčjega mleka in mesa izdelujejo veliko kakovostnih domačih izdelkov, ki jih ponujajo gostom nastanjenih na kmetiji. Nato smo se z avtobusom odpeljali do Kobarida, kjer so si dijaki ogledali kamp Koren, ki je zelo ekološko usmerjen in je pridobil tudi certifikat okoljsko marjetico (Ecolabel). Zaradi dežja nismo opravili tudi pohoda do slapa Kozjak v bližini kampa, ogledali pa smo si Napoleonov most. 


Strokovna ekskurzija Bohinj

V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in zavodom za pospeševanje turizma Turizem Bohinj smo za skupino turistov organizirali strokovno ekskurzijo za odkrivanje raznolike vegetacije na področju Bohinja.  Ogled smo začeli v Ribčevem Lazu v bližini Bohinjskega jezera. Od tam smo se s turisti zapeljali z ladjico po jezeru do kampa Zlatorog Bohinj na področju Ukanca. Med vožnjo smo opisali naravne in kulturne vrednote teh krajev, posebno smo poudarili ukrepe za zaščito narave kot na primer zaščito habitatov in vrst omrežja Natura 2000. Nato smo opravili približno dve uri dolg sprehod po bližnjih travniških in gozdnih površinah, kjer so turisti lahko preučili bogato floro tega področja. V tem letnem času je že veliko cvetja in tudi opraševalcev. To naravno bogastvo potrebuje našo skrb in varstvo, saj številne vrste so ogrožene in njihovo ohranjanje je močno povezano z načinom kmetovanja in odnosom lokalnega prebivalstva ter turistov, ki obiskujejo te kraje. 

 


Voden ogled po kraških planotah, podzemlju in mokriščih

Dijaki srednje šole Biotehniškega centra Naklo so se udeležili vodenega ogleda v sklopu projekta Nat2Care. Obiskali so kraške planote Nanosa, zavarovano mokrišče Škocjanskega zatoka, ki ga napaja reka Rižana, in kraški podzemni svet Škocjanskih jam. Ugotavljali so posebnosti živalstva in rastlinstva teh različnih ekosistemov znotraj Nature 2000. Omenjena območja,  ki so danes izjemnega pomena zaradi izredno bogate favne in flore letno obiskujejo številne šolske skupine in turisti, ki želijo boljše spoznati delovanje teh posebnih ekosistemov. Bogastvo živega sveta v mokriščih in podzemlju je odvisno od kakovosti vode, ki se vanj steka. Prav ta voda pa vpliva tudi na kakovost življenja na ostalih kopenskih ekosistemih. Ljudje, ki tukaj živimo imamo odgovornost za ohranjanje kvalitetne vode (preprečevanje organskega in kemičnega onesnaževanja vode) in s tem biološke pestrosti v ekosistemih.  


Junij 2018

Voden ogled po POTI TRIGLAVSKE BISTRICE (MOJSTRANA - SLAP PERIČNIK)

V času Evropskega tedna trajnostnega razvoja (30. 5. - 5. 6. 2018) v okviru projekta NAT2CARE organiziramo aktivnosti za študente, diplomante, zaposlene in lokalno skupnost. Zato vas vabimo na voden ogled po POTI TRIGLAVSKE BISTRICE (MOJSTRANA - SLAP PERIČNIK). Ogled bo potekal 2. 6. 2018. Več informacij najdete v spodnjem vabilu. Udeležba je brezplačna, prevoz bo organiziran iz Strahinja do Mojstrane in nazaj.

Udeležba je brezplačna, prevoz bo organiziran iz Strahinja do Mojstrane in nazaj. Zaradi same organizacije je prijava na voden ogled obvezna preko Google obrazca na tej povezavi .

Vabilo je objavljeno tudi na spletnem mestu ETTR na tej povezavi .

Poročilo:

Na voden ogled se je sicer prijavilo zelo malo zunanjih obiskovalcev, Kljub temu smo ogled izpeljali in bili navdušeni nad lepoto alpskega sveta, vegetacije, rek in slapov ter čistega modrega neba.


Aktivnost ekoturizma

Vabimo vas na brezplačni izlet in ogled ekoturistične kmetije.


Sestanek partnerjev v Naravnem parku Furlanski Dolomiti - Informativni center Cimolais

V sklopu projekta Nat2care smo se 27. junija udeležili sestanka partnerjev in sicer na sedežu Naravnega parka Furlanskih Dolomitov v Cimolaisu. V sklopu sestanka smo pregledali opravljeno delo in reševali sprotna vprašanja in težave sodelovanja znotraj partnerstva. Predstavili so nam metodologijo, ki jo bomo v sklopu projekta uporabili ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in smo si razdelili delo med partnerji. Uskladili smo tudi izobraževalne aktivnosti in aktivnosti spremljanja izbranih vrst Natura 2000, ki bodo potekale med poletjem.

Informacijsko središče naravnega parka Furlanskih Dolomitov v Cimolaisu gosti razstavo, ki je v celoti posvečena favni parka. . obiskovalci jo lahko spremljajo s pomočjo interaktivnih in multimedijskih pripomočkov. Didaktična stena je opremljena s premikajočimi predmeti, ki prikazujejo značilnosti živali, njihove brloge in jame, ležišča, način izražanja in podobno. Interaktivna tla pa ponujajo senzorično izkušnjo.


Ogled Barcisa

Celoten center je urbanistično skladno povezan in se nahaja nad jezerom. Vzdolž bregov jezera je urejena sprehajalna pot  v senci jelk, prav tako je urejen prostor za piknike. Ob jezeru izstopa biser tradicionalne arhitekture – palača Centi iz 16. stoletja (danes je to hotel). V centru najdemo cerkev svetega janeza Krstnika iz 16. stoletja. V bližini Barcisa je tudi Center za obiskovalce v naravnem rezervatu Forra della Cellina (soteska, ki jo je hudourniški potok Cellina izdolbel v apnenčastih plasteh med Barcisom in Monterealom). 


Julij 2018

Voden ogled rastlinstva in živalstva v Val Alba v Italiji

Vabimo vas na brezplačen ogled v sklopu projekta Nat2Care. Vsi podatki so v spodnjem oglasu.


SVET DNEVNIH METULJEV V DOLINI TRENTE

Vabimo vas na vodeni ogled po dolini Trenta, v sklopu katerega boste spoznali biotsko pestrost dnevnih metuljev na tem področju. Ogled organizira Triglavski narodni park v sklopu projekta Nat2Care. Več informacij v spodnjem vabilu. 

Strokovno ekskurzijo so v TNPju  tudi uspešno izpeljali in na posredovali spodnje slike. 


Avgust 2018

Vzorčenje alpskega kozlička

V poletnih mesecih je potekalo postavljanje pasti za monitoring alpskega kozlička (Rosaria alpina), ki ga je v sklopu projekta Nat2care izvajal Nacionalni inštitut za biologijo (NIB). V avgustu je v sklopu prakse pasti pregledoval tudi Urban, študent naravovarstva na BC Naklo, ki nam je posredoval spodnje slike. 

 


Ogled periglacialne flore

V avgustu je projektni partner Naravni park Julijsko predgorje skupaj s Triglavskim narodnim parkom in Nacionalnim inštitutom za biologijo organiziral strokovno ekskurzijo za strokovne delavce namenjeno odkrivanju Kaninskega ledenika, njegovih habitatov in izjemnega rastja.

Kaninski ledenik je nastal kot posledica nadpovprečnih padavin v tem delu Slovenije, zaradi strmega grebena pa se je sneg v preteklosti nalagal na osojni strani Kanina in oblikoval ledenik. Le-ta je poleg izginjajočega Triglavskega ledenika edini ledenik v Julijskih Alpah, v Sloveniji pa je znan še ledenik pod Skuto v Kamniških Alpah. Kaninski in Triglavski ledenik se nahajata na najbolj južnih vzporednikih v Evropi (vir: M. Batistuta, Delo, 27.10.04).

Slike so nam posredovali organizatorji in udeleženci izleta in so objavljene tudi na Fb strani projekta.


Poletni tabor v TNP

Triglavski narodni park je v avgustu organiziral tradicionalni poletni tabor, ki je bil letos pod okriljem projekta Nat2Care. V vročih dneh so se hladili s pohodi ob gorskih rekah, z izleti na vrhove, s kolesarjenjem v senci gozdov in pod slapove. Pogovarjali so se o vrstah, ki jih spremljamo v projektu, spoznali naravovarstveno problematiko koconogih kur in alpskega kozlička, opazovali so gamse, obiskali Slovenski planinski muzej v Mojstrani in pomagali pri odstranjevanju invazivnega japonskega dresnika v dolini Vrata. Tabora se je udeležil tudi študent naravovarstva VSŠ BC Naklo Urban Nagode. Slike so nam posredovali iz TNP in so objavljene tudi na Fb strani projekta.


September 2018

Delavnica za odraste na temo integracije in pristopov vključevanja skupnosti v aktivnosti ohranjanja narave

V drugem tednu septembra smo na šoli gostili skupino tujcev, udeležencev in predavateljev Doktorskega programa o Integralnem razvoju. Modul tega študija, ki se je odvijal tudi v Sloveniji, je organiziral Trans4m Center for Integral Development in je zajemal serijo delavnic na BC Naklu in dvodnevno konferenco v Poljčanah. V sklopu njihovega doktorskega modula smo tudi mi izvedli delavnico, v kateri smo obiskovalcem iz tujine predstavili Višjo strkovno šolo Biotehniškega centra Naklo, naše projekte in predvsem projekt Nat2Care.  Sam CARE pristop projekta je osnovam na teoretičnih temeljih integralnega razvoja in je bila zato izmenjava mnenj o vidikih integracije še posebej plodna. Predstavili smo našo skrb in aktivnosti za varovanje okolja in ohranjanje biodiverzitete, pristope, ki jih imamo v sklopu Nature 2000, in še posebej vse oblike sodelovanja skupnosti pri ohranjanju narave. 


Študent VSŠ naravovarstvo uspešno opravil prakso v sklopu projekta Nat2Care

Študent naravovarstva višje strokovne šole BC Naklo je praktično izobraževanje opravil na projektu Nat2Care. Projekt želi vključevati skupnost v akcije za ohranjanje Nature 2000 in to dosega tudi preko dogodkov izobraževanja ter osveščanja o pomenu varovanja okolja in ohranjanja biotske pestrosti. Menimo, da je vključevanje mladih v aktivnosti ohranjanja narave izredno pomembno. Zato  vedno želimo vključiti v projektno delo  prav študente. Ponosni smo na delo študenta, ki se je v poletnih mesecih aktivno vključil v delo vseh projektnih partnerjev: terensko delo in raziskovanje, aktivnosti izobraževanja ter  ozaveščanja. Pridobil je veliko novih izkušenj in praktičnega znanja, ki mu bo koristilo v bodoči karierni poti.  Za nas je pripravil tudi video, ki smo ga delili na strani projekta in šole.

 


EC Day Nova Gorica - Izkušnje komuniciranja v programih teritorialnega sodelovanja in predstavitev projektov programa

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je organiziral v sklopu Evropskega dneva sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day)  javni dogodek “PROGRAM SODELOVANJA INTERREG MED ITALIJO IN SLOVENIJO - Izkušnje komuniciranja v programih teritorialnega sodelovanja in predstavitev projektov programa” in sicer 27. septembra 2018 v Novi Gorici. Na dogodku so predstavili  program sodelovanja  med Italijo in Slovenijo in vpliv sofinanciranih projektov na čezmejno območje. Univerza v Vidmu, ki vodi komunikacijske aktivnosti je predstavila tudi projekt Nat2Care. Sodelovali smo v razpravi, ki se je odvijala v dvorani in ugotovili, da je projekt vzbudil široko zanimanje. Predvsem je bilo zanimivo poročanje o aktivnostih, ki se nanašajo na monitoring vrst kot so na primer medvedi, ki prehajajo mejo med Slovenijo in Italijo; zato še posebej potrebujejo sodelovanje raziskovalcev in upraviteljev zaščitenih območij na obeh straneh meje. Prav tako so se udeleženci zanimali za možnost sodelovanja v dogodkih izobraževanja in ozaveščanja, ki so odprti za javnost.