Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poročila


Poročila:

PREDSTAVITEV DELA V OKVIRU PROJEKTA LoCaRe, Srednja šola

Projektno skupino, katero imenujemo “ZELENA STRAŽA” sestavljajo štirje dijaki 4N razreda: Martina Jeklar, Urška Golorej, Nejc Klemenčič in Luka MIhelič. Nalogo opravljajo na temo odpadki. Vsakotedensko na trinajstih lokacijah po šoli (zbornica, učilnice, delavnice, kabineti) tehtajo različne vrste odpadkov: papir, plastika in mešani odpadki. Preko šolskega radia Biosfera vsakotedensko ekološko osveščajo dijake, učitelje in ostale zaposlene o pravilnem ločevanju odpadkov in ob tem merijo rezultate ekološkega osveščanja. Osveščenost popestrijo z oblikovanjem in pritrjevanjem novih napisov na šolskih koših in zunanjih zabojnikih. Med delom izvajajo tudi anketiranje o ekološki osveščenosti dijakov različnih letnikov in različnih programov. Svoje delo so predstavili tudi na srečanju Okoljskih ambasadorjev, ki je potekalo 25. 1. 2012 na TŠC Kranj. Naš cilj je zmanjšati količino mešanih odpadkov in pravilno ločiti vse ostale vrste odpadkov.


==========================================================================================Fotografije:

1) Anketiranje dijakov o ekološki osveščenosti (levo/zgoraj)

2) Urejanje košev po celotni šoli  (desno/zgoraj)

3) Lepljenje novih napisov na zabojnike (levo/spodaj)

4) Urškina in Martinina predstavitev dela na srečanju okoljskih ambasadorjev na TŠC Kranj  (desno/spodaj)