Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektuO projektu

V našem okolju je varovanje okolja že znana beseda in dejavnost. Da bi jo okrepili z dodatnimi aktivnostmi na področju osveščanja mladih, smo se vključili v mednarodni projekt LoCaRe.

LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) je projekt, ki poteka pod okriljem INTERREG IV C programa Evropske komisije. Program spodbuja razvoj rešitev za znižanje nivoja izpustov ogljikovega dioksida na regionalni in lokalni ravni ter obenem prispeva k razvoju gospodarstva.

V okviru projekta LoCaRe je bilo izbranih šest podprojektov, katerih teme se nanašajo na uporabo obnovljivih virov energije, zajemanje in skladiščenje CO2, zeleno naročanje, nizko ogljično prostorsko planiranje in osveščanje. Eden izmed njih je ESA (European Sustainability Ambassadors) - Evropski okoljski ambasadorji, ki bo v prvi vrsti spodbujal aktivnosti na področju: osveščanja, varovanja okolja ter varčevanja z energijo na lokalni in regionalni ravni. V podprojektu LoCaRe ESA sodelujejo štiri evropske regije: Syddanmark z Danske, Principado de Asturias iz Španije, Emilia-Romagna iz Italije in Gorenjska iz Slovenije (Tehniški šolski center Kranj).

Projekt v Gorenjski regiji vodi TŠC Kranj (Tehniški šolski center Kranj), sodelovale pa bodo še: ESIC Kranj, BC Kranj, OŠ Orehek, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Šenčur, sodeluje pa tudi Občina Škofja Loka, OŠ Škofja Loka - Mesto, OŠ Cvetka Golarja, ŠC Škofja Loka ŠC SŠ za lesarstvo ter Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica.

Strokovno ekipo za izvedbo aktivnosti projekta v Biotehniškem centru Naklo sestavljata Nataša Kunstelj in mag. Sabina Šegula, za koordinacijo pa je odgovorna Nuša Žibert.

Uradna spletna stran projekta je na voljo na: www.locareproject.eu/wm315427